PAS ปล่อยขบวนรถไฟขนส่งสินค้า มาบตาพุด มุ่งสู่ กว่างโจว ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

17 เม.ย. 2566 | 07:30 น.

PAS ร่วมปล่อยขบวนรถไฟขนส่งสินค้า ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ภายใต้งาน “Opening of Thailand – Laos – China International Freight Train” บริการขนส่งผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียน, มังคุด และอาหารทะเลแช่แข็ง

บริษัท Pan-Asia Silk Road หรือ PAS ผู้นำการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทุกประเภทแบบครบวงจร โดยร่วมทุนด้านการขนส่งสินค้าผ่านระบบราง ประกอบด้วย บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งบริษัท PAS จะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อให้บริการแก่ลูกค้าในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และเป็นผู้ดำเนินการเดินรถไฟ จากประเทศไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน เชื่อมต่อไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศรัสเซีย และประเทศในกลุ่มยุโรป รวมทั้ง การเดินรถไฟภายในประเทศตลอดทุกเส้นทาง ซึ่งการขนส่งทางรถไฟ ไปยังประเทศจีน รวมถึงยุโรป นับเป็นหนึ่งในการขนส่งที่สำคัญของไทยและมีโอกาสในการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น

 

 

ซึ่งบริษัท PAS มุ่งเน้นความสำคัญด้านโลจิสติกส์ หรือการบริการด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการต่อผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ส่งออกรายใหญ่ , ผู้ส่งออกรายย่อย หรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการส่งออก ก็สามารถส่งออกได้ ด้วยระบบ Door To Door Service หรือรูปแบบการบริการรับส่งสินค้า ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้ส่งสินค้า และผู้รับสินค้า โดยบริษัท PAS จะให้บริการจัดการไปรับสินค้า ณ สถานที่จัดเก็บสินค้า รวมไปถึงจัดการเอกสารให้เบ็ดเสร็จ ตลอดไปจนถึงการเดินพิธีการศุลกากร จนนำสินค้าของผู้ส่งออก ไปส่งถึงมือลูกค้าปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย

ทั้งยังเป็นผู้นำที่ให้บริการธุรกิจด้านการขนส่งที่หลากหลาย ได้แก่

  1. การให้บริการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ แบบปกติ และตู้ Reefer
  2. การให้บริการขนส่งสินค้าแบบมัลติโมดัลทรานสปอร์ต หรือขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
  3. การบูรณาการในเชิงหุ้นส่วนด้านบริษัท ที่ระบบรางเชื่อมต่อถึง และ
  4. การพัฒนาระบบดิจิทัล สามารถตรวจสอบการขนส่งออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

 

PAS ปล่อยขบวนรถไฟขนส่งสินค้า มาบตาพุด มุ่งสู่ กว่างโจว ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

 

PAS ยังมีกลุ่มบริษัทในเครือ ที่ให้บริการด้านการขนส่งแบบครบวงจร ทั้งการขนส่งภายในประเทศ การบริการดำเนินงานพิธีการกรมศุลกากรสำหรับการนำเข้าและส่งออก รวมไปถึงการให้บริการคลังสินค้าให้เช่า เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้มีทางเลือกในการเลือกใช้บริการได้อย่างครอบคลุม

นอกจากนี้ บริษัท PAS ได้ร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ พันธมิตรในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , พันธมิตรในประเทศลาว , พันธมิตรในประเทศมาเลเซีย และพันธมิตรในประเทศกัมพูชา เพื่อสร้างรากฐานด้านโลจิสติกส์ หรือการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้มีศักยภาพและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้า เพื่อจะช่วยขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 

PAS ปล่อยขบวนรถไฟขนส่งสินค้า มาบตาพุด มุ่งสู่ กว่างโจว ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

 

อย่างไรก็ตาม บริษัท PAS และบริษัทในเครือกลุ่มพันธมิตร พร้อมและมุ่งมั่นให้บริการ ด้านการขนส่งทั้งทางทะเล , ทางบก และทางอากาศ รวมถึงมุ่งเน้นพัฒนาและการก้าวเป็นผู้นำให้บริการด้านโลจิสติกส์ ด้วยศักยภาพของบุคลากร และด้วยความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่นำเข้ามาใช้สนับสนุนด้านการด้านขนส่ง รวมไปถึงกลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับผู้ใช้บริการ , สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และสถานการณ์โลกที่มีวิวัฒนาการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

PAS ปล่อยขบวนรถไฟขนส่งสินค้า มาบตาพุด มุ่งสู่ กว่างโจว ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

 

และใน วันพุธ ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. บริษัทฯได้ร่วมกับพันธมิตรได้แก่ China Railway Express Co., Ltd, Guangzhou Communications Investment Group Co., Ltd., Laos - China Railway Company Limited, Shenzhen Eternal Asia Supply Chain Co., Ltd., Vientiane Logistics Park, การรถไฟแห่งประเทศไทย, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด, บริษัท โอเรียนทอล เมอร์แชนท์ เอ็กซ์เพรส จำกัด และบริษัท เอเชีย เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด ร่วมปล่อยขบวนรถไฟ Reefer 25 ตู้ มาบตาพุด มุ่งสู่ กว่างโจว ณ สถานีรถไฟมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ภายใต้งานที่มีชื่อว่า “Opening of Thailand – Laos – China International Freight Train” ซึ่งมีระยะทางกว่า 3,453 กิโลเมตร โดยรถไฟสายดังกล่าว บรรทุกตู้ Reefer บรรจุ ทุเรียน จำนวน 25 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเพียง 5 วัน เท่านั้น ก็จะถึงกว่างโจว

บริษัท PAS ได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือ จัดเตรียมตู้เย็นคอนเทนเนอร์ ประมาณ 700-1,000 ตู้ ไว้รองรับให้กับผู้ส่งออกผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียน , มังคุด และอาหารทะเลแช่แข็ง ซึ่งสามารถให้บริการขนส่งทางรถไฟ ตลอดเส้นทางระหว่างประเทศไทย สู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยแบ่งเป็นเส้นทางมาบตาพุด - คุณหมิง ใช้ระยะเวลา 3-4 วัน , มาบตาพุด – ฉงชิ่ง ใช้ระยะเวลา 4-5 วัน และมาบตาพุด - กว่างโจว ใช้ระยะเวลา 5-6 วัน ในราคาที่ประหยัดกว่า รวดเร็วกว่า และปลอดภัยกว่า