“จันทบุรี”ชวนนั่งรถไฟขนส่งสินค้าทุเรียนเส้นทางมาบตาพุด-กวางโจว

07 เม.ย. 2566 | 08:10 น.

ผู้ว่าจันทบุรีเที่ยวรถไฟขนส่งสินค้าทุเรียนไทยครั้งแรก ในประ วัติศาสตร์ 3เส้นทาง มาบตาพุด-กวางโจว  ,มาบตาพุด -คุณหมิง ใช้, มาบตาพุด - ฉงชิ่ง  โดยมาบตาพุด-กวางโจว ขบวนแรกจะเดินทาง 19 เม.ย.นี้

นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน ROAD SHOW ส่งเสริมการส่งออกทุเรียนไทยทางรถไฟ สู่ประเทศจีน ว่า สถานการณ์การผลิตทุเรียน และผลไม้ในฤดูกาล ของภาคตะวันออก ปี 2566 และการเตรียมความพร้อมในการส่งออก โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท แพน เอเชีย ซิถค์ โรค จำกัด (PAS) , กรมวิชาการเกษตร , บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) , บริษัท โกลบอล มัลติโมคั โลจิสติกส์ จำกัด (GML) และมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี) ว่าการขนส่งทางรถไฟ ไปยังประเทศจีน รวมถึงยุโรป นับเป็นหนึ่งในการขนส่งที่สำคัญของไทยและมีโอกาสในการส่งออกสินค้าไปจีนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการขยายตลาดไปยังมณฑลต่างๆในจีนโดยบริษัท PAS จะเน้นให้บริการร่วมกับพันธมิตรในการให้บริการ Door to Door หรือจากส่งทุเรียนถึงตลาดขายผลไม้ปลายทางที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งทำเอกสารพิธีการทางศุลกากรและเสียภาษีขาเข้า-ออกระหว่างประเทศ

นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 

“จันทบุรี”ชวนนั่งรถไฟขนส่งสินค้าทุเรียนเส้นทางมาบตาพุด-กวางโจว

นอกจากนี้ PAS ได้จัดเตรียมตู้เย็นคอนเทนเนอร์สำหรับส่งออกผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียน , มังคุดและอาหารทะเลแช่แข็งทั้งปี แก่ผู้ส่งออกสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี พ.ศ. 2566 ประมาณ 700-1,000 ตู้คอนเทนเนอร์ ที่สามารถใช้บริการขนส่งทางรถไฟตลอดเส้นทางระหว่างประเทศไทยสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเส้นทางมาบตาพุด -คุณหมิง ใช้ระยะเวลา 3-4 วัน , มาบตาพุด - ฉงชิ่ง ใช้ระยะเวลา 4-5 วัน มาบตาพุด - กวางโจว ใช้ระยะเวลา ร-6 วัน

โดยจะเริ่มให้บริการเดินรถไฟจากประเทศไทยทุกวันๆละ เขบวน โดยเ ขบวนจะบรรทุกตู้เย็นคอนเทนเนอร์ได้ 30 ตู้ และจะเพิ่มปริมาณขบวนรถไฟตามสินกำาผู้ส่งออก โดยตั้งเป้าปีนี้จะจักรถไฟบรรทุกสินค้าขาขึ้นและ ขาลงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ได้สูงสุด 4 ขบวนต่อวัน โดยมีขบวนวิ่งทุกวันภายใต้คำจำกัดความที่ว่า ถูกกว่า เร็วกว่า ปลอดภัยกว่า

“จันทบุรี”ชวนนั่งรถไฟขนส่งสินค้าทุเรียนเส้นทางมาบตาพุด-กวางโจว

อย่างไรก็ตาม การเดินรถ ไฟสินค้าทุเรียนสายประวัติศาสตร์ มาบตาพุด-กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ขบวนแรกจะเดินทางในวันที่ 19 เมษายนนี้ และคาดว่าจะใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้นประมาณ 6 วัน โดยเริ่มจากสถานีรถไฟมาบตาพุด-หนองกาย-VI.P-บ่อเต็น-โม่หาน-สถานีรถไฟกวางโจว