svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“วราวุธ” ปลื้ม ไทยขึ้นแท่นประเทศอุดมสมบูรณ์มากที่สุด

30 พฤศจิกายน 2565

“วราวุธ” ปลื้ม ไทยขึ้นแท่นประเทศอุดมสมบูรณ์มากที่สุด ยันเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ดึงใช้ประโยชน์ในอนาคต แนะอนุรักษ์ทรัพยากร ป้องกันปัญหาสูญเสียความหลากหลาย

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงประเด็นปัญหา “การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ” หรือ Loss of Biodiversity  ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจว่า ขณะนี้ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนั้นเกิดขึ้นหลายพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งเชื่อมโยงกันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Chage เราจะแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งเพียงอย่างเดียว  ทั้งนี้องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ได้ระบุว่า ประเทศไทย เป็น 1 ใน 20 ประเทศทั่วโลก ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงถึง 10% เนื่องจากอยู่ในเขตสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ถึงแม้พื้นที่ประเทศไทย 323 ล้านไร่ เมื่อเทียบกับทั่วโลกแล้ว จะมีเพียง 1 % เท่านั้น  ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าไทยมีภูมิประเทศที่สมบูรณ์ และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน (Carbon Sink) สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

“วราวุธ” ปลื้ม ไทยขึ้นแท่นประเทศอุดมสมบูรณ์มากที่สุด

“หลายเดือนที่ผ่านมาประเทศของเราเจอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับไม่ถ้วน ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง ระบบนิเวศ บางอย่าง อาจถูกทำลายได้  ส่งผลให้พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ สูญหายไป ถ้าเราปล่อยให้หายไปเรื่อย ๆ สมมุติพืชชนิดหนึ่งหาย หรือสัตว์ชนิดหนึ่งหาย ห่วงโซ่อาหารก็จะขาดตอน สัตว์แต่ละชนิดที่อยู่ตามห่วงโซ่อาหาร ก็จะได้รับผลกระทบตาม ๆ กันมา ล้มหายตายจากกันไป และอาจไปถึงระดับที่อาจส่งผลกระทบกับมนุษย์ ได้ในอนาคต” 

สำหรับในแม่น้ำโขงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยลักษณะแม่น้ำที่มีความยาวกว่า4,000 กม. ผ่านหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย เพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรจากแม่น้ำก็สูงตามไปด้วย ดังนั้นประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ทรัพยากรจากแม่น้ำนี้ เราต้องอนุรักษ์รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำโขงเอาไว้ เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด มันไม่ได้กระทบแค่ประเทศไทย มันคือระบบนิเวศของโลกใบนี้ทั้งใบเลย ประโยคที่บอกว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” มันคือเรื่องจริง ถ้าหากว่าเราไม่รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มแม่น้ำโขงไว้ ในอนาคตมันอาจกระทบไปถึงประเทศไกล ๆ อย่างยุโรป หรือทวีปอื่น ๆ ก็เป็นได้

 

อย่างไรก็ตามจากปัญหาดังกล่าวอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรม River Hack ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ EnvironHack ที่จังหวัดหนองคาย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความคิดเห็น โดยน้อง ๆ จะได้ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทย  ที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพให้ยั่งยืน และเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงของน้ำโขงได้ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว Climate Change  ถ้าไม่ดูแลกันให้ดี มันจะกระทบมาถึง Biodiversity การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนั้น จะเป็นจุดสิ้นสุดของมนุษยชาติ
 

“วราวุธ” ปลื้ม ไทยขึ้นแท่นประเทศอุดมสมบูรณ์มากที่สุด