"วราวุธ" เชื่อวิธีรักษาโลกที่ดีที่สุดคือให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับเยาวชน

25 พฤศจิกายน 2565

"วราวุธ ศิลปอาชา" เชื่อการลงทุนด้วยการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับเยาวชน เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่เราจะรักษาโลกไว้ได้

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 65 ที่ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นปาฐกถาในการประชุมสามัญประจำปี 2565 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย [International Schools Association of Thailand (ISAT)] ในประเด็น “How can international schools better prepare for green environment issues as we move further into the 21st Century” ว่า ผมขอผลักดันให้โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยทุกแห่ง ก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ “โรงเรียนสีเขียว หรือ โรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน” ด้วยการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง และให้คำนึงว่าตนเองเป็นพลเมืองของโลกที่มีความรับผิดชอบ หรือเรียกได้ว่าเป็น "พลเมืองที่ให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม” 

นายวราวุธ เชื่อว่าคนรุ่นใหม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติ เรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างดี ผู้ใหญ่จึงต้องให้ความรู้เพื่อเพิ่มพลังและความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่ โดยต้องสนับสนุนครู ให้มีเป้าหมายในการสร้างศักยภาพให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ ในฐานะที่ครูใกล้ชิดกับคนรุ่นใหม่ในโรงเรียน หรือเรียกได้ว่า “พลิกโฉมการศึกษา พลิกโลก เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

 

นอกจากนี้การแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาที่ท้าทายระดับโลก เราต้องทำงานร่วมกันในการให้ความรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน เพราะการให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่จะช่วยโลกนี้จากปัญหาสภาวะโลกร้อน

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า สนับสนุนให้นักเรียน และครู ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อว่าจะทำให้เห็นผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเท่านั้น แต่โรงเรียนหลายล้านแห่งทั่วโลก ก็กำลังตระหนักถึงเรื่องสภาวะโลกร้อน และเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน