“วราวุธ” เตรียม เปิดประชุม รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ แก้ปัญหาหมอกควัน

26 พ.ย. 2565 | 07:20 น.

“วราวุธ” เตรียมเปิดประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ ดันตั้งเป้าลดจำนวนจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขงให้ได้ 20% ลุยยกระดับความร่วมมือใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเมศักยภาพการจัดการปัญหาหมอกควันในอนุภูมิภาค

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้บันทึกเทปวีดิทัศน์กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง ครั้งที่ 11 ( 11th MSC Mekong) ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นี้ ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ทั้งนี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันการตั้งเป้าลดจำนวนจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขง ภายใต้แผนปฏิบัติการเชียงราย (Chiangrai 2017 Plan of Action) ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มไว้เมื่อปี 2560 เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรม

 

นายวราวุธ ได้กล่าวถึง ผลสำเร็จของการดำเนินงานลดจำนวนจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขงปี 2565 ว่า ปัจจุบันสามารถลดได้อยู่ที่ 23% เมื่อเทียบกับปี 2564 และขอความร่วมมือให้ทุกประเทศพยายามทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ 20%  ตามที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลักดันให้มีการตั้งเป้าหมายร่วมของอาเซียนในการประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 16 เมื่อปี 2564

ประเทศสมาชิกได้แสดงความขอบคุณที่ประเทศไทยให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการอบรมให้ความรู้แก่ประเทศสมาชิกในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันประเทศไทยพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยสนับสนุนประเทศสมาชิกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการปัญหาหมอกควันในอนุภูมิภาคแม่โขงต่อไป

 

อนึ่ง อนุภูมิภาคแม่โขง ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา  เวียดนาม และ ไทย