“บิ๊กป้อม”เปิดนโยบายน้ำ-ที่ดิน ลั่น "มีเรา ไม่มีแล้ง-มีที่ดินไม่มีจน"

10 ก.พ. 2566 | 09:50 น.

"บิ๊กป้อม”นำทีม พปชร. เปิดนโยบายเรื่อง น้ำ และ ที่ดิน ลั่น “มีเรา ไม่มีแล้ง, มีที่ดินไม่มีจน” มุ่งปฏิรูประบบที่ดินออกโฉนด ส.ป.ก. นิรโทษกรรมความผิดเกี่ยวกับที่ดิน

บ่ายวันนี้ (10 ก.พ.66) ที่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แถลงข่าวเปิดนโยบายพรรคเพิ่มเติม อีก 2 เรื่องคือ เรื่องน้ำ และ เรื่องที่ดิน  

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า จากการทำงานในพื้นที่มาโดยตลอด ได้เข้าไปติดตาม รับฟัง และแก้ปัญหาน้ำ และที่ดินทั่วประเทศ โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ที่ได้นำมาสู่การทำแผนแม่บทบูรณาการ 38 หน่วยงาน ทำผังน้ำพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน น้ำบาดาล น้ำประปา น้ำเพื่อการเกษตร ออกมาตรการฤดูแล้ง มาตรการฤดูฝน ผลงานชัด ๆ ก็คือ 3 ปีนี้ ไม่มีการประกาศพื้นที่ภัยแล้งเลย เรายืนยันว่า "มีลุง ไม่มีแล้ง"  

ดังนั้น เรื่องน้ำและที่ดิน เป็นนโยบายต่อเนื่องจากนโยบายแรก  ซึ่งภายหลังจากพรรคได้เปิดนโยบายในการเพิ่มเงินสวัสดิการในบัตรประชารัฐ เป็น 700 บาทต่อเดือน ได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่นโยบายของพรรค ยังมีอีกหลายด้านที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อยู่ดีกินดี 

เพราะทุกวันนี้ ปัญหาความยากจน ยังคงมีอยู่ พรรคพลังประชารัฐพร้อม ขจัดปัญหาความยากจน โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญ เช่นปัญหาหนี้สิน ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ และ ปัญหาที่ดินทำกินเป็นต้น 

“วันนี้เราเปิดเรื่องน้ำ มีเราไม่มีแล้ง มีน้ำไม่มีจน ส่วนนโยบายเรื่องที่ดิน คือ มีเรามีที่ทำกิน มีที่ดินไม่มีจน โดยผู้สมัครจะไปชี้แจงให้ประชาชนรับทราบว่าเป็นนโยบายหลักของพรรค ที่จะทำให้ประชาชน เราต้องการทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ประชาชนมีความยากจน ให้ประชาชนหายจน สรุปคือ มีเราไม่มีจน มีพรรคพลังประชารัฐจะไม่มีคนจนในประเทศ ยืนยันว่าจะทำให้ประชาชน 20 ล้านคนหายจากความยากจนจากการดำเนินการของพรรคพลังประชารัฐ” พล.อ.ประวิตร กล่าว

สำหรับ นโยบายที่พรรคประกาศเพิ่มเติมในวันนี้   

นโยบายที่ 1 เราพร้อม สานต่อนโยบายการบริหารจัดการน้ำ เติมน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ เพิ่มแหล่งน้ำสำรอง และแหล่งน้ำทางเลือก แก้ปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วมซ้ำซาก จัดทำผังน้ำชุมชน จัดระเบียบทางน้ำทั่วประเทศ ยกระดับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมเผชิญภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน 

นโยบายที่ 2 เราพร้อม สานต่อนโยบายบริหารจัดการที่ดิน  “มีเรา มีที่ทำกิน มีที่ดินไม่มีจน” เพื่อให้คนไทยมีที่อยู่อาศัย และที่ทำกินด้วยการ "ปฏิรูประบบที่ดิน คืนที่ทำกินให้ประชาชน" 

โดยเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกประเภท เปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนด จัดที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คนไร้ที่ทำกินกว่า 2 ล้านราย ยกระดับธนาคารที่ดิน ตั้งศูนย์พิสูจน์และคุ้มครองสิทธิประชาชน ชะลอการดำเนินคดีและนิรโทษกรรมความผิดเกี่ยวกับที่ดิน 

ทั้งสังคายนากฎหมายที่ดินทั้งระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าสูงสุดรองรับการพัฒนาประเทศ และคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม

                                         “บิ๊กป้อม”เปิดนโยบายน้ำ-ที่ดิน ลั่น \"มีเรา ไม่มีแล้ง-มีที่ดินไม่มีจน\"

ก่อนหน้านั้น พล.อ.ประวิตร ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายพรรคพลังประชารัฐ มีกรรมการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะเลขาธิการพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพิพัฒนวงษ์, นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์, นายอภิชัย เตชะอุบล กรรมการบริหารพรรค นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา นายอรรถกร ศิริลัทยากร ส.ส.ฉะเชิงเทรา