กกต.ไฟเขียวรัฐบาล"ยุบสภา”ได้ คาดตั้งแต่ 15 มี.ค.ไร้ปัญหา

28 ม.ค. 2566 | 11:30 น.

ก.ม.เลือกตั้ง 2 ฉบับประกาศ นับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง กกต.ขอ 45 วันเตรียมการ คาดตั้งแต่ 15 มี.ค. หากยุบสภาไร้ปัญหา

วันนี้ (28 ม.ค.66) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่2) 2566 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ( ฉบับที่2)2566 แล้ว โดยให้กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันถัดไป นั่นคือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้เมื่อกฎหมาย 2 ฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ จะถือว่าเข้าโหมดถอยหลังสู่การเลือกตั้งอย่างแท้จริง ซึ่งรัฐบาลสามารถยุบสภา หรือ สภาอยู่ครบวาระ ในวันที่ 24 มี.ค.2566 ก็จะไม่มีปัญหาว่า ไม่มีกฎหมายใช้ในการจัดการเลือกตั้ง  

ก่อนหน้านี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า หลังกฎหมายเลือกตั้ง 2 ฉบับมีผลใช้บังคับ ไม่ว่ารัฐบาลจะยุบสภา หรือ อยู่ครบวาระ กกต.จำเป็นต้องมีระยะเวลาในการเตรียมการสำหรับการจัดการเลือกตั้งราว 45 วัน

โดยที่สำคัญคือ ขั้นตอนของการพิจารณาและประกาศระเบียบกกต. ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส 400 เขต การดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

การพิจารณาเลือกรูปแบบการแบ่งเขตของ กกต. ซึ่งจะใช้เวลารวมรวม 25 วัน   และอีก 20 วัน สำหรับพรรคการเมืองที่จะต้องดำเนินกระบวนการคัดสรรผู้สมัครส.ส. หรือ ไพรมารีโหวต

และหากเริ่มนับระยะเวลา 45 วัน ที่กกต.ขอในการเตรียมการสำหรับการจัดการเลือกตั้ง ก็จะพบว่าตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค .เป็นต้นไป หากจะมีการยุบสภา หรือ รัฐบาลอยู่ครบวาระวันที่ 23 มี.ค. ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการจัดการเลือกตั้ง