เปิดสถิติสมัคร สว. “กลุ่มทำสวน” ที่อำเภอสะบ้าย้อย มากสุดกลุ่มเดียว 79 คน

25 พ.ค. 2567 | 12:50 น.

พบผู้สมัคร สว. “กลุ่มทำสวน” ที่อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา สมัครมากสุดกลุ่มเดียว 79 คน ส่งผลการแข่งขันในกลุ่มเข้มข้นที่สุด ขณะที่อีก 8,331 กลุ่มมีผู้สมัคร 1-5 คน อาจไม่ต้องเลือกรอบ 1 กกต.เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบประวัติผู้สมัคร 

วันนี้ (25 พ.ค. 67) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีการเปิดเผยผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อย่างไม่เป็นทางการ มีผู้มาสมัครจำนวน 48,117 คน ใน 10,986 กลุ่ม และพบว่า มีหลายอำเภอไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่ม

โดยมีรายงานว่า มีผู้สมัคร สว.น้อยที่สุด เพียง 1 คนในกลุ่ม มีจำนวน  2,946 กลุ่ม

ผู้สมัคร 2 คน มีจำนวน 1,566 กลุ่ม ผู้สมัคร 3 คน มีจำนวน 1,613 กลุ่ม ผู้สมัคร 4 คน มีจำนวน 1,093 กลุ่ม และผู้สมัคร 5 คน มีจำนวน 1,114 กลุ่ม

 

กลุ่มที่มีผู้สมัครในกลุ่มเพียง 1 -5 คน มีถึง 8,331 กลุ่ม ซึ่งอาจไม่ต้องเลือกในรอบที่หนึ่ง และมีรายงานว่า กลุ่มที่มีผู้สมัครมากที่สุด คือ กลุ่มอาชีพทำสวน มีจำนวน 79 คน ที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา รองลงมาคือ กลุ่มสตรี ที่ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร มีผู้สมัครจำนวน 65 คน

อันดับสาม กลุ่มสตรี ที่ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร มีผู้สมัครจำนวน 62 คน อันดับสี่ กลุ่มวิชาชีพ อ.เมือง จ.ราชบุรี มีผู้สมัคร 58 คน และ อันดับห้า กลุ่มทำนา อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ มีผู้สมัครจำนวน 55 คน

ทั้งนี้ จำนวนผู้สมัครของกลุ่มที่มากกว่า 50 ขึ้นไป มีจำนวน 8 กลุ่ม ใน 8 อำเภอ ที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันแบบเข้มข้นที่สุด

ส่วนที่ก่อนหน้านี้มีการระบุว่ามี 2 อำเภอที่ไม่มีผู้สมัคร พบว่า คือ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน และ อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

ขณะที่สำนักงาน กกต.เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ และความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. ได้แล้วที่ https://senator.ect.go.th