“แสวง”ชงกกต.ถกจันทร์นี้ปมศาลปกครองสั่งเพิกถอนระเบียบแนะนำตัว สว. 3 ข้อ

25 พ.ค. 2567 | 03:17 น.

เลขาฯ กกต.แจงเดินหน้าเลือก สว. ไม่กระทบไทม์ไลน์ หลังพบ 2 อำเภอไร้ผู้สมัคร ขณะที่ 7 อำเภอมีผู้สมัครไม่ครบทุกกลุ่ม ชี้คนสมัครน้อย เหตุก.ม.กำหนดสเปคสูง ชงคำพิพากษาศาลปกครองสั่งเพิกถอนระเบียบแนะนำตัวผู้สมัคร ถก กกต.จันทร์นี้

วันนี้ (25 พ.ค.67) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงภาพรวมกันรับสมัครเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และปิดการรับสมัครไปเมื่อวาน ว่า ได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการเบื้องต้นจากกรมการปกครองว่า นับตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค 2567 ที่ เปิดรับสมัครวันแรก จนถึงวันที่ 24 พ.ค. 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการรับสมัคร มีผู้มาสมัครทั้งสิ้นจำนวน 48,226 คน และตรวจสอบเบื้องต้นในวันสมัครแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม มีเอกสารครบจึงรับสมัครไว้ก่อน จำนวน 48,117 คน 

ผอ.การเลือกระดับอำเภอ จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามโดยละเอียดอีกครั้ง ว่า จะประกาศเป็นผู้สมัครหรือไม่ ภายใน 5 วัน นับจากวันสิ้นสุดวันรับสมัคร  ส่วนผู้สมัครที่ตรวจเบื้องต้น ณ ที่รับสมัครแล้วไม่มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม จึงไม่รับสมัครไว้ มีจำนวน 109 คน

นายแสวง ยังกล่าวด้วยว่า  มีหลายอำเภอที่ไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่ม และเบื้องต้น มี 2 อำเภอที่ไม่มีผู้มาสมัครเลย และ มี 7 อำเภอที่สมัครเพียงกลุ่มเดียว ซึ่งการที่มีบางอำเภอสมัครเพียงกลุ่มเดียว หรือไม่มีผู้สมัครเลย หรือ สมัครไม่ครบทุกกลุ่ม ไม่กระทบการเลือกตามไทม์ไลน์แต่อย่างใด 

เพราะได้เขียนรองรับไว้แล้วในพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา 19 และมาตรา 40 ว่า การเลือกระดับอำเภอให้กระทำได้ แม้จะไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่ม กลุ่มใดไม่มีผู้สมัคร ให้งดการดำเนินการให้มีการเลือกในกลุ่มนั้น และไม่มีผลกระทบต่อการ เลือกในกลุ่มอื่น และในเขตอำเภอใดมีผู้สมัครไม่เกิน 5 กลุ่มไม่ต้องจัดให้มีการแบ่งสาย 

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.ได้อำนวยความสะดวกให้สามารถติดตามรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ผู้ได้รับเลือกในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และ ระดับประเทศ ผ่านแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโหวต (SmartVote) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป 

"จำนวนผู้สมัครอาจจะน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ อาจเนื่องจาก กำหนดคุณสมบัติไว้สูง หาคนรับรองไม่มี การจัดตั้งเป็นหมู่ เป็นคณะ บริหารจัดการได้อยาก เพราะระบบออกแบบป้องกันไว้ ทั้งการจัดตั้งและการฮั้วในระดับหนึ่ง รวมทั้งขาดแรงจูงใจในการสมัครที่ระบบการเลือกมีความซับซ้อนหลายชั้น ซึ่งจำนวนผู้สมัครประมาณนี้ น่าจะเอื้อให้การบริหารจัดการในการเลือก และการควบคุมทำให้การ เลือกเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย"

ส่วนมาตราการในการจัดการฮั้ว สนง. ก็ได้เฝ้าระวัง ติดตาม ทุกความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด ส่วนประชาชนที่ให้ข่าวว่ามีการฮั้ว แจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นตาสัปรด หรือ สมาร์ทโหวต ได้ หรือ สนง. อาจส่งพนักงานไปขอบันทึกข้อมูลจากคนให้ข่าวอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้การเลือกเป็นไปด้วยความสุจริต และเที่ยงธรรม

สำหรับกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา เรื่องระเบียบ กกต ว่าด้วยการแนะนำตัวผู้สมัครเป็น สว. สำนักงาน กกต. ได้ตรวจสอบคำพิพากษาและกฎหมายเบื้องต้นแล้ว ระเบียบ กกต.ดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้อยู่ ตามมาตรา 70 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่กำหนดว่า ในกรณีคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามคำบังคับจนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้รอการบังคับคดีใว้ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

"เรื่องนี้ สำนักงาน กกต.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ในช่วงวันหยุดจะได้ประมวลเรื่องและความเห็น เสนอ กกต ในวัน จันทร์ และอังคารนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นแนวทางกับผู้สมัครและสื่อมวลชนโดยเร็วต่อไป"