ครม.ไฟเขียวแนวทางยกเลิกคำสั่ง คสช. 167 ฉบับ

27 ก.พ. 2567 | 05:30 น.

รองนายกฯ เผย ครม.รับทราบแนวทางยกเลิกคำสั่งคสช. 167 ฉบับ เตรียมออก พ.ร.บ.กลาง คาดกฤษฎีกา ใช้เวลายกร่าง 2 สัปดาห์ก่อนให้ ครม.เคาะส่งสภาฯ ก่อนปิดสมัยประชุม 9 เมษายนนี้

27 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนได้รายงานความคืบหน้าการยกเลิกประกาศ และคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในวาระเรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รวบรวมประกาศ และคำสั่ง คสช. มีทั้งหมด 167 ฉบับ โดยมีแนวทางในการประกาศยกเลิก 5 แนวทาง คือ 

1.ยกเลิกโดยการตรา พ.ร.บ.กลาง 71 ฉบับ 

2.ยกเลิกโดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปัจจุบัน 37 ฉบับ 

3.ยกเลิกโดยการตรา พระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับ 

4.ยกเลิกโดยออกกฎกระทรวง 2 ฉบับ

5.ยกเลิกโดยมติ ครม. 55 ฉบับ 

ที่ประชุมครม.วันนี้ ได้รับทราบแนวทาง การยกเลิกโดยการตรา พ.ร.บ.กลาง 71 ฉบับ โดยตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหน่วยงานขอให้คงไว้ จำนวน 27 ฉบับ มีหน่วยงานขอให้ยกเลิก จำนวน 36 ฉบับ และยังไม่ได้รับความเห็นจากหน่วยงาน จำนวน 8 ฉบับ ทำให้ขณะนี้สามารถเดินหน้ายกเลิก ประกาศ และคำสั่ง คสช. จำนวน 36 ฉบับ

ส่วนอีก 8 ฉบับตนก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งส่งความเห็นกลับมาโดยเร็ว ซึ่งถ้าไม่ส่งความเห็นกลับมาภายในกำหนด ก็จะถือว่า ให้คงไว้ของประกาศ และคำสั่ง คสช.เหมือนเดิม

จากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะเป็นผู้ยกร่าง พ.ร.บ.กลาง เพื่อยกเลิกประกาศ และคำสั่ง คสช. จำนวน 36 ฉบับ ซึ่งคาดว่า จะใช้เวลายกร่างประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป โดยได้ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันในการส่งร่างกฎหมายนี้ให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาได้ทัน ก่อนปิดสมัยประชุมวันที่ 9 เมษายนนี้ ซึ่งจะทำให้การยกเลิกประกาศ และ คำสั่ง คสช. สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว รองนายกรัฐมนตรี กล่าว