รถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคันใหม่ ค่าเช่า 7.6 ล้าน

24 ก.พ. 2567 | 07:43 น.

ส่อง รถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคันใหม่สุดหรู All NEW Lexus LM 350h Executive ที่“เศรษฐา ทวีสิน” ใช้เดินทางไปเยี่ยม “ทักษิณ ชินวัตร” ที่บ้านจันทร์ส่องหล้า ค่าเช่า 7.6 ล้านบาท

เปิดที่มา รถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคันใหม่ All NEW Lexus LM 350h Executive 4-Seater สีเงิน Sonic Titanium  ป้ายทะเบียน สร 30 กรุงเทพมหานคร ที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ใช้เดินทางไปเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร นักโทษเด็ดขาด ที่อยู่ระหว่างพักโทษและคุมประพฤติเป็นวันที่ 7 ที่บ้านจันทร์ส่องหล้า เลขที่ 472 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 69 เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

รถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคันใหม่ เศรษฐา ทวีสิน

สื่อมวลชนหลายสำนักรายงานตรงกันว่า รถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคันนี้ เป็นรถยนต์ที่กองยานพาหนะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดหาและเพิ่งส่งมอบให้นายเศรษฐา ใช้เป็นรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

รถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคันใหม่  เป็นรถคู่แฝดกับรถยนต์ Lexus ที่ลูกสาวซื้อให้นายเศรษฐา โดยรถยนต์คันนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เช่าจากบริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ระยะเวลา 56 เดือน ราคาทั้งสิ้น 7,644,000 บาท

รถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคันใหม่ทะเบียน สร 30 กทม.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก โดยกำหนดสเปกรถยนต์ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี ด้วยวิธีการเช่าระยะเวลา 56 เดือน ราคาค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,400,000 บาท

ประกาศเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 คัน ประกาศเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 คัน

ต่อมาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงนามประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก จากผู้ประกอบการ 4 ราย

ซึ่งบริษัท ไทยเร้นอะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และได้ยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ และข้อเสนอทางด้านเทคนิคครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอและเอกสารการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 7,644,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 คัน

หากคำนวณจากวงเงินการเช่าที่ 7,644,000 บาท ในระยะเวลา 56 เดือน จะมีค่าเช่าเฉลี่ยนเดือนละ 136,500 บาท

ขณะที่รถยนต์ All NEW Lexus LM 350h Excutive 4-Seater ที่ขายในไทยมีราคา 7,590,000 บาท มาพร้อมการรับประกันคุณภาพตัวรถ Warranty นาน 4 ปี ไม่จำกัดระยะทาง รับประกันแบตเตอรี่ Hybrid นาน 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

สำหรับบริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทคู่สัญญาที่ให้เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ให้เช่ายานพาหนะต่างๆ ทุกชนิด รวมทั้งให้เช่ารถยนต์ หรือยานพาหนะพร้อมคนขับ จดทะเบียนจัดตั้ง 4 มี.ค. 2557 ทุนจดทะเบียน 435 ล้านบาท

บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีกรรมการ 3 คน คือ นายสุขุม ธรรมมณีวงศ์ นายธีรคุปต์ ธรรมมณีวงศ์ นายหัสดิน นิลาศบรรพรต ผลการดำเนินในปี 2565 มีรายได้รวม 1,425,112,976.38 บาท รายจ่ายรวม 1,292,796,901.89 บาท เมื่อรวมกับภาระดอกเบี้ยจ่าย 161,176,094.83 บาท แล้วให้ผลการดำเนินงานขาดทุน 28,860,020.34 บาท

ย้อนกลับไป “ต้นเรื่อง” เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เสนอเรื่องขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2567-พ.ศ.2572 ระยะเวลา 57 เดือน (กุมภาพันธ์ 2567-ตุลาคม 2571) วงเงินทั้งสิ้น 12,508,800 บาท สำหรับการเช่ายานพาหนะประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คัน ซึ่ง 1 ใน 3 คัน คือ “รถยนต์ประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี”  

นอกจากนี้ยังยกเว้นการปฏิบัติตามมติครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ซึ่งกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ราชการต้องทำสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 5 ปี 

ทั้งนี้ ครม.ยังเห็นควรให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการตามมติครม.เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เรื่อง การสนับสนุนการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ตามความจำเป็นและเหมาะสมในโอกาสแรก

โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในราชการแทนรถยนต์เดิมที่จะหมดอายุการใช้งานหรือที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้างขึ้นใหม่ เพื่อรองรับภารกิจใหม่หรือผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ 

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นายเศรษฐาเรียกเสียงฮือฮา เมื่อเดินทางมาทำเนียบรัฐบาลก่อนเข้าถวาสัตย์ปฏิญาณตนก่อนรับหน้าที่นายกรัฐมนตรี ด้วยรถใหม่ป้ายแดงแบรนด์เลกซัส ป้ายทะเบียน ถ-6506  ราคาเริ่มต้น 7.590 ล้านบาท 

นายเศรษฐาตอบคำถามสื่อมวลชนถึงรายละเอียดรถยนต์ส่วนตัวคันใหม่ในวันนั้น ว่า “ลูกสาวเป็นคนซื้อให้ และจองไว้ตั้งนานแล้ว”  

ขณะนั้นมีการตั้งข้อสังเกตในวันนั้น ว่า แตกต่างจากนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้คนก่อน ๆ ที่ใช้รถประจำตำแหน่งยี่ห้อ เมอร์เซเดส-เบนซ์

มติครม.เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 สำหรับการเช่ายานพาหนะประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คัน ดังกล่าว อีก 2 คันนั้น ประกอบด้วย รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 1 คัน และรถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อีก 1 คัน ค่าเช่าเดือนละ 34,700 บาทต่อคัน วงเงินรวม 3,955,800 บาท 

โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 จำนวน 3,951,360 บาท อัตราค่าเช่าเดือนละ 35,280 บาท/คัน/เดือน จำนวน 2 คัน 56 เดือน (มีนาคม 2567-ตุลาคม 2571) 

ต่อมาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ไทยเร้นอะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคา 3,886,400 บาท  

โดยเอกสาร "สัญญาเช่ารถยนต์" ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ระบุใน "ข้อตกลงเช่า" ว่า เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Mercedes Benz รุ่น E 300 e Avantgarde ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง ขนาดเครื่องยนต์ 1,991 ซีซี ทั้งสองคัน