แก้วสรร งัดข้อกฎหมาย จี้ป.ป.ช.ตรวจสอบพักโทษ ”ทักษิณ”

21 ก.พ. 2567 | 23:20 น.

แก้วสรร ทำจดหมายเปิดผนึก จี้ป.ป.ช. ตรวจสอบระเบียบกรมราชทัณฑ์ พักโทษ ทักษิณ เข้าข่ายประเมินสมรรถภาพ ตามใบประเมินของกรมอนามัยหรือไม่

นายแก้วสรร อติโพธิ อดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ(คตส.) ทำจดหมายเปิดผนึกถึง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) เรื่อง ขอแจ้งเค้ามูลการพักโทษนายทักษิณโดยผิดกฎหมาย ระบุว่า

ด้วยได้ทราบว่าขณะนี้ ปปช.กำลังตรวจสอบว่า การพักโทษนายทักษิณ ชินวัตร ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งผมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของกรมราชทัณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า คำสั่งพักโทษนี้มีเค้ามูลว่าไม่ถูกต้อง จึงขอแจ้งข้อมูลมาเพื่อประกอบการตรวจสอบของท่านต่อไป ดังนี้

ข้อกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์การพักโทษของกรมราชทัณฑ์ ในประกาศกรมลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ได้วางหลักเกณฑ์ไว้เป็นองค์ประกอบสามประการประกอบกัน คือ

1) นักโทษอายุ 70 ปีขึ้นไป

2) รับโทษมาแล้วเป็นเวลา 6 เดือนหรือ 1/3 ของโทษตามหมายแจ้งโทษ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าเงื่อนเวลาใดจะยาวกว่ากัน

3) นักโทษนั้นต้องอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

 

โดยองค์ประกอบข้างต้น นักโทษสูงอายุที่ติดคุกมา 6 เดือนจะพักโทษได้หรือไม่นั้น สภาพร่างกายต้องเสื่อมถึงขนาดด้วย มิใช่ว่าอายุมากแล้วติดคุกมาระยะหนึ่ง ก็พักโทษได้เลย

ข้อเท็จจริง ตามคำชี้แจงของกรมราชทัณฑ์เรื่องการพักโทษนายทักษิณ ระบุแต่เพียงเงื่อนไขทางอายุและเวลาที่ต้องโทษเท่านั้น มิได้ยืนยันระบุให้เห็นเลยว่านายทักษิณ มีสมรรถภาพช่วยเหลือตัวเองได้เพียงใด ซึ่งเมื่อไม่มีการตรวจสอบให้ปรากฏองค์ประกอบในข้อนี้ การพักโทษที่ออกคำสั่งไปจึงเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายอย่างปฏิเสธไม่ได้

 

คำขอ ขอให้ตรวจสอบว่า คำสั่งพักโทษนี้ได้มีการประเมินสมรรถภาพของนักโทษแล้วหรือไม่ มีหลักฐานตามใบประเมินของกรมอนามัยมาแสดงโดยได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 11 คะแนน ตามที่กำหนดไว้ในประกาศหรือไม่ พร้อมกันนี้ผมก็ขอส่งตัวอย่างแบบประเมินมาเพื่อพิจารณาแล้วด้วย

อนึ่งการพักโทษผู้สูงอายุในรอบนี้ กรมราชทัณฑ์แจ้งว่าทั้งประเทศมี 8 คน ดังนั้นหากตรวจสอบพบว่าการพักโทษครั้งนี้ มีนายทักษิณคนเดียวที่ไม่ได้ถูกประเมินสมรรถภาพ กรณีก็จะชัดเจนทันทีว่ามีความทุจริตเกิดขึ้นแล้ว ส่วนเรื่อง 6 เดือนที่ผ่านมา นายทักษิณจะป่วยหนักถึงขั้นนอนโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่ได้นั้น จะเป็นจริงหรือไม่ ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่ต้องขอให้ทาง ปปช. เร่งตรวจสอบต่อไปให้ปรากฏความจริงด้วย

ต่อไปนี้คือตัวอย่างแบบประเมินความสามารถช่วยตัวเองของผู้สูงอายุ

 

แก้วสรร งัดข้อกฎหมาย จี้ป.ป.ช.ตรวจสอบพักโทษ ”ทักษิณ”