เฉลิมชัย ผงาด หัวหน้าประชาธิปัตย์คนใหม่ เปิดใจ ตระบัดสัตย์ ไม่ใช่พรรคอะไหล่

09 ธันวาคม 2566

เฉลิมชัย ผงาด หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนใหม่ เปิดใจ ตระบัดสัตย์ รับปาก อภิสิทธิ์ ไม่เป็นพรรคอะไหล่ ไม่ทำลายอุดมการณ์

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าว “ฐานเศรษฐกิจ” รายงานว่า พรรคประชาธิปัตย์จัดประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ โดยที่ประชุมเสนอชื่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้ได้รับเลือกลงมติเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 9 เพียงคนเดียว โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นชอบ 88.5 เปอร์เซ็นต์
 
ก่อนหน้านี้นายเฉลิมชัยแสดงวิสัยทัศน์ ว่า ตนรู้ว่าการตัดสินใจวันนี้มันเจ็บ มันทำลายสิ่งที่ตนสร้างมาทั้งชีวิต ตนคุยกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อสักครู่ ตนกรีดเลือดออกมาก็เป็นสีฟ้า ไม่มีสีอื่นเลย ตลอดระยะเวลาที่ตนอยู่ประชาธิปัตย์ยึดหลักการ และอุดมการณ์ของพรรคไม่เคยเปลี่ยนแปลง และเป็นคนเคร่งครัดในหลักการด้วยซ้ำ

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เมื่อตนมาเป็นรัฐมนตรี พรรคให้โอกาส ตนยืนยันเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต กล้าพูดว่า ไม่มีมลทิน ตนอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล้าท้าข้าราชการให้ตรวจสอบ เพราะตนไม่ได้ไปในนามของตระกูลศรีอ่อน ตนไปในนามพรรคประชาธิปัตย์ วันนี้ก็เช่นเดียวกัน วันนี้ถึงตนจะมีแต่วิญญาณ แต่ตนยังมีความสำนึกในพระคุณ ในทุกอย่างที่เป็นประชาธิปัตย์ ที่ทำให้ตนมีโอกาสมายืนวันนี้ 

ผมมีความจำเป็นครับ และผมก็อยากจะเห็นพรรคเดินไปข้างหน้า ผมจะทำทุกอย่างให้พรรคมีเอกภาพ ผมจะทำให้พรรคซึ่งมีอยู่แล้วนี้ ยึดมั่นในหลักการและอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ และที่สำคัญเมื่อสักครู่ที่ผมคุยกับท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ก็คือ ผมยืนยันกับหัวหน้าอภิสิทธิ์ว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยเป็นพรรคอะไหล่” นายเฉลิมชัย กล่าว 
 

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 22 ปี ที่ตนอยู่ประชาธิปัตย์ เราไม่เคยเป็นพรรคอะไหล่ หลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมา อาจจะทำให้การเมืองของพรรคสะดุด ตนจะพยายามทำทุกอย่าง ตนมาทำงานในภารกิจหนึ่ง ตนจะพยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุด จะพยายามทำให้เป็นเอกภาพ ทำให้ดีที่สุด และจะไม่มีวันทำลายหลักการและอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์