อัยการสั่งฟ้อง"กำนันนก"จ้างวานสังหาร อดีตผกก.สน.พญาไท-พวก 5 คน รอด

30 พ.ย. 2566 | 07:59 น.

อัยการสั่งฟ้อง "กำนันนก" จ้างวานสังหาร "สารวัตรศิว" พร้อมสั่งกลุ่มตำรวจ-พลเรือน 23 คน ฐานละเว้นฎิบัติหน้าที่ ไม่ช่วยเหลือ-ทำลายของกลางแต่ไม่ฟ้อง อดีต ผกก.สน.พญาไท กับพวก 5 คน ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่

วันนี้(30 พ.ย. 66) นายประยุทธ เพชรคุณ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองโฆษกสำนักงานอัยการการสูงสุด แถลงความคืบหน้า "คดีกำนันนก" ภายหลังรับสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้อง 21 ตำรวจ และ 7 พลเรือน จากกองบังคับการปราบปราม เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา

นายประยุทธ กล่าวว่า สำนวนคดีอาญาที่ 24/2566 พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้อง นายประวีณ จันทร์คล้าย หรือ กำนันนก ตามข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนได้เสนอมา คือ เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่น ส่วน นายธนัญชัย หรือหน่อง ซึ่งถูกวิสามัญถึงแก่ความตาย พนักงานอัยการได้สั่งยุติการดำเนินคดี ตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนวนคดีอาญาที่ 25/2566 มีตำรวจถูกกล่าวหา 21 คน และพลเรือน 7 คน

ด้านนายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ กล่าวว่า อธิบดีอัยการ สำนักงานปราบปรามการทุจริต มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องตำรวจ ดังนี้ 1. ร.ต.ท. นิมิตร สลิตกุล ในความผิดฐาน ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหาย ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด เพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้รับโทษหรือรับโทษน้อยลง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 184

2. ร.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ แตงอำไพ ในความผิดฐานร่วมกัน ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหาย ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด เพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้รับโทษหรือรับโทษน้อยลง

ร่วมกันช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด อันมิใช่ความผิดลหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยให้ที่พำนักหรือซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม, เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา กระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบเพื่อไม่ให้ได้รับโทษหรือได้รับโทษน้อยลง

3. ร.ต.อ.ณัฏฐพล นาคกร ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, ร่วมกันทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหาย ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด เพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้รับโทษหรือรับโทษน้อยลง

ร่วมกันช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด อันมิใช่ความผิดลหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยให้ที่พำนักหรือซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม

เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา กระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบเพื่อไม่ให้ได้รับโทษหรือได้รับโทษน้อยลง, เป็นพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติติอย่างใดในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

4. พ.ต.อ.กฤษฎาพร จงอักษร อดีต ผกก.สน.พญาไท 

5. พ.ต.ท.ภัทร วรญาวิสุทธิ์ 

6. พ.ต.อ.ภาณุทัต เหลืองสัจจกุล 

7. ร.ต.ท.มนัต จันทร์มีทรัพย์

ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, เป็นพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติติอย่างใดในตำแหน่งโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

นายวัชรินทร์ ระบุว่า สาเหตุสั่งไม่ฟ้อง อธิบดีอัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตมองว่า หากเป็นตำรวจที่ไม่ได้อยู่เฉยๆ ในเหตุการณ์ยิงสารวัตรศิวกร สายบัว ได้มีการช่วยเหลือพาไปส่งโรงพยาบาล และพาคนเจ็บไปโรงพยาบาล แบบนี้ถือว่าไม่ได้กระทำความผิด

พ.ต.อ.กฤษฎาพร จงอักษร อดีต ผกก.สน.พญาไท 

พ.ต.อ.กฤษฎาพร จงอักษร อดีต ผกก.สน.พญาไท

และมีความเห็นสั่งฟ้องข้าราชการตำรวจ และ กลุ่มพลเรือน ดังนี้

1. พ.ต.ต. เกียรติศักดิ์ สมสุข ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 200 และมาตรา 184 ประกอบมาตรา 84 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172

2. ร.ต.ต. ประสาร รอดผล

3. ร.ต.ท. สรรเสริญ ศรีสวัสดิ์
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 189, 200 และมาตรา 184 ประกอบมาตรา 84  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172

4. ร.ต.ท. นิมิต สลิดกุล ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 157, 189, 200 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172

5. ร.ต.ท.ณรงศักดิ์ แตงอำไพ

6. จ.ส.ต.พิสิฐ ชิวปรีชา

7. ร.ต.อ.จตุรวิทย์ ชวาลเกียรติธนา

8. ร.ต.อ.ประสมมาศ แสงสุขดี

9. ส.ต.ต.สุทธิกานต์ แซ่ฮ้อ

10. ส.ต.ต.สรรเสริญ ศรีอุบล

11.ส.ต.ต.ธนทัต ท่าน้ำตื้น

12.ร.ต.อ.นุชิต บรรณชัย

13.ด.ต.ถนอมศักดิ์ มีศรี

14.จ.ส.ต.อภิรักษ์ โรจน์พวง

15.ร.ต.อ.ศิริชัย รูปสวย

16.ร.ต.ท.สมโชค บัวไชย

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172

17.นายสนธยา

18.นายฐิตินนท์

19.นายนิวัฒน์ชัย

20.นายกฤษฎา

21.นายชาตรี

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 184 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86

22.นายประวีณ จันทร์คล้าย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ประกอบมาตรา 86  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86

23.นายอาทิตย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 184 ประกอบมาตรา 84 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86