"ชลน่าน" ลงนามแต่งตั้ง "นวลสกุล" ภรรยา เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ.

19 ก.ย. 2566 | 12:05 น.

"ชลน่าน" ลงนามแต่งตั้ง "นวลสกุล" ภรรยา เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล พร้อมแต่งตั้ง "มงคล สมคำ" เป็นคณะทำงาน รมว.สธ. มีผลตั้งแต่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา

19 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในหนังสือคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ ลงวันที่ 14 ก.ย. 2566 คือ คำสั่งที่ 1290/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุ เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้านสุขภาพอนามัย จึงแต่งตั้ง นางสาวนวลสกุล บำรุงพงษ์ เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ.

 

\"ชลน่าน\" ลงนามแต่งตั้ง \"นวลสกุล\" ภรรยา เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ.

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งอีกฉบับ คือ คำสั่งที่ 1291/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้ง นายมงคล สมคำ เป็นคณะทำงาน รมว.สธ. โดยทั้งสองฉบับมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา

 

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข