ครม.แต่งตั้ง "ภูมิธรรม เวชยชัย" เจ้าภาพแก้รัฐธรรมนูญ 

13 ก.ย. 2566 | 06:00 น.

นายกฯ เศรษฐา เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ เผย มติครม. 13 ก.ย. อนุมัติแต่งตั้ง "ภูมิธรรม เวชยชัย" รองนายกฯ คนที่หนึ่ง นั่งหัวโต๊ะ "คณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ" หวังขจัดปัญหาความเห็นต่างเรื่องรัฐธรรมนูญ 2560

13 กันยายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.แต่งตั้ง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพในการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ

โดยนายเศรษฐา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญปี 2560 เห็นชอบให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกคนที่หนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้ง "คณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ" โดยยึดเอาแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญและใช้เวทีของรัฐสภาในการหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประชามติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกฎ กติกา ที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกัน" นายเศรษฐา นายกรัฐมนตรี ระบุ

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ แถลงผลการประชุม ครม. 13 กันยายน 2566  

 

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ นายภูมิธรรม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงการนำเข้าเสนอที่ประชุมครม.เป็นวาระแรกว่า เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญการมีความคิดที่แตกต่างกันหลายส่วนจึงอยากให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ให้มีการติดขัดและแก้ไปด้วยดี โดยจะทำกระบวนการต่าง ๆ ให้เร็วที่สุดในเรื่องการทำประชามติแต่การทำประชามติจะเกิดขึ้นตามกระบวนการที่จะขจัดความขัดแย้งโดยหลังจากนี้จะมีการหารือว่าจะทำแบบไหน อย่างไร สำหรับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะยังมีเรื่องของความขัดแย้งและจะต้องทำแบบไหนแม้การเข้าสู่กระบวนการทำประชามติก็ยังมีการเสนอที่แตกต่างกันในสมัยก่อน

นอกจากนี้ นายภูมิธรรมกล่าวย้ำว่า การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไม่ขัดกฎหมายและทำโดย ไม่ใช้ค่าใช้จ่ายงบประมาณมากไปจะมีการคุยกันในเรื่องของรายละเอียด ส่วนจะตั้ง ส.ส.ร.หรือไม่นั้น นายภูมิธรรม กล่าวว่า ต้องมีการหารือกันว่าจะทำอย่างไรก็ได้ ทำให้มีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในอนาคตให้มากที่สุด