เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สว.ศิลปินแห่งชาติ ร่ายกลอนสอน สำนึกหน้าที่สมาชิกสภา

11 กันยายน 2566

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สว.ศิลปินแห่งชาติ ศรีกวีซีไรต์ ร่ายกลอนแปดอภิปราย หลังนายกฯ แถลงนโยบายรัฐบาล ย้ำหน้าที่สมาชิกสภาต้องเป็นปากเสียงให้กับประชาชน ทำการเมืองให้โปร่งใส พิทักษ์สิทธิ-เสรีภาพ-ประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นสำคัญ

 

หลัง การแถลงนโยบายของรัฐบาล โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ณ อาคารรัฐสภา วันนี้ (11 ก.ย.) นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ และกวีซีไรต์ ศรีกวีแห่งรัตนโกสินทร์ ได้ใช้โอกาสอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลเป็นบทกวีสั้นๆ

โดยนายเนาวรัตน์เกริ่นนำว่า เนื่องจากเป็นวาระแรกของการประชุมร่วมกันระหว่างสองสภา คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา หลังมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งรัฐสภานั้นเป็นอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนคณะรัฐบาลเป็นอำนาจฝ่ายบริหาร ดังนั้น ในโอกาสพิเศษดังกล่าว จึงขออ่านบทกวีเนื่องในวาระอันเป็นปฐมฤกษ์นี้ เนื้อหามีว่า

รัฐสภา

สมาชิกรัฐสภา

คือปากเสียง ปวงประชา ทำหน้าที่

หนึ่งต้องมี คุณธรรม คือความดี

สองต้องมี จิตสำนึก ทางการเมือง

สามส่วนตัว ต้องขึ้น ต่อส่วนรวม

สี่การมี ส่วนร่วม ต้องสืบเนื่อง

ห้าส่วนรวม เป็นหลัก ไม่ยักเยื้อง

ห้าประการ นี้คือเรื่อง หน้าที่เรา

สุริยัน จันทรา จักรราศี

หนุนเคลื่อนวัน เดือนปี มีใหม่เก่า

การเมืองต้อง โปร่งใส ไม่ทึมเทา

สะท้อนเงา สีทอง ส่องศรัทธา

คือสัปปายะสถาน ธรรมสถิต

พิทักษ์สิทธิ์ เสรีภาพ อันทรงค่า

ประโยชน์สุข ส่วนรวม ร่วมนำมา

สมเป็นธรรมสภา ของประชาชน

สมเป็นธรรมสภา ของประชาชน

กลอน "รัฐสภา" โดยเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ทั้งนี้ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทยชุดที่ 12 นอกจากนี้ ยังเป็นกวีรางวัลซีไรต์ และเป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เขาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2536