ถ่ายทอดสด แถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐา วันนี้ 12 ก.ย.66 เช็คช่องทางลัดที่นี่

12 ก.ย. 2566 | 01:32 น.

ติดตามชม ถ่ายทอดสด แถลงนโยบายรัฐบาล “เศรษฐา ทวีสิน” ต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภา วันนี้ 12 กันยายน 2566 โดยสามารถเช็คช่องทางลัดการถ่ายทอดสด ออนไลน์ พร้อมตรวจสอบกำหนดการ ระยะเวลา และการแบ่งสัดส่วนการอภิปรายรวมไว้ที่นี่

วันที่ 11-12 กันยายน 2566 ติดตามชม ถ่ายทอดสด แถลงนโยบายรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน ต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภา เริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร เป็นประธานการประชุม

โดยที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยเห็นชอบร่างคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาและมอบหมายให้ สลค. รับไปประสานรวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภาต่อไป

พร้อมทั้งกำหนดวันแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ขณะเดียวกันที่ประชุมครม. ยังมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการแปลคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอในช่องทางต่าง ๆ ต่อไป

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำหรับรายละเอียดของการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ของ “รัฐบาลเศรษฐา1” มีดังนี้

ระยะเวลาการประชุม

  • วันที่ 11 - 12 กันยายน 2566 โดยจะใช้เวลาพิจารณารวม 30 ชั่วโมง 
  • อภิปรายวันแรก เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. 
  • อภิปรายวันที่สอง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 23.00 น. 

การจัดสรรเวลา

  • เวลาของประธานรัฐสภา 1 ชั่วโมง
  • คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลง และชี้แจง 5 ชั่วโมง
  • สมาชิกวุฒิสภา 5 ชั่วโมง
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายรัฐบาล 5 ชั่วโมง 
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายค้าน 14 ชั่วโมง

 

รับชมถ่ายทอดสด แถลงนโยบายรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน ต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภา วันนี้

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมถ่ายทอดสด แถลงนโยบายรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน ต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภา วันนี้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 

สำหรับบรรยากาศล่าสุดที่อาคารัฐสภา มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยเมื่อเวลา 07.59 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมาถึงรัฐสภา และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในช่วงเวลา 09.00 น.ต่อไป

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ต่อมานายกฯ ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนก่อนเข้าร่วมประชุมว่า การเดินทางมารัฐสภาครั้งนี้เป็นครั้งแรกมีความรู้สึกหลายอย่าง ทั้งตื่นเต้นและเป็นเกียรติ และยืนยืนว่า พร้อมแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

โดยยอมรับว่า ไม่ได้มีข้อกังวลอะไร เพราะได้เตรียมตัวมาดี โดยทีมงานได้มีการหารือการเตรียมความพร้อมกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว ส่วนการแบ่งหน้าที่รัฐมนตรี และ สส. ชี้แจงนั้น ได้มีการแบ่งงานกันแล้ว พร้อมแถลงและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของ สส.