ศาลฎีกานักการเมือง สั่งจำคุก "ทักษิณ" 8 ปี จาก 3 คดี

22 ส.ค. 2566 | 04:25 น.

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองพิพากษาสั่งจำคุก "ทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกรัฐมนตรีถึงที่สุด 3 คดี รวม 8 ปี พร้อมควบคุมตัวส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ทันที

22 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองว่า เมื่อเวลา 10.40 น. พันตํารวจเอกคมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้นํา นายทักษิณ ชินวัตร บุคคลตามหมายจับมาส่งต่อศาล ผู้รับมอบอํานาจโจทก์ทั้งสามคดียืนยันว่า บุคคลที่อยู่ต่อหน้าศาลเป็นจําเลยหรือจําเลยที่ 1 จําเลยหรือจําเลยที่ 1 รับว่าเป็นจําเลยในคดีทั้งสาม

ในคดีทั้งสามคดี ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตรวจสอบบุคคลที่อยู่ต่อหน้าศาลแล้วเป็นจําเลยหรือจําเลยที่ 1 ในคดีทั้งสามคดี ดังนี้

(1) คดีหมายเลขดําที่ อม. 3/2551คดีหมายเลขแดงที่ อม. 4/2551 ระหว่าง คณะกรรมการ ตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน โจทก์ พันตํารวจโททักษิณหรือ นายทักษิณ ชินวัตร จําเลย

(2) คดีหมายเลขดําที่ อม. 1/2551 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552 ระหว่าง คณะกรรมการ ตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน โจทก์ พันตํารวจโททักษิณหรือนายทักษิณ ชินวัตร ที่ 1 กับพวกรวม 47 คน จําเลย

(3) คดีหมายเลขดําที่ อม. 4/2551 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 5/2551 ของศาลนี้ ระหว่าง อัยการสูงสุด โจทก์ พันตํารวจโททักษิณหรือนายทักษิณ ชินวัตร จําเลย จึงรับตัวจําเลยหรือจําเลยที่ 1 ในคดีทั้งสามคดีดังกล่าวไว้

ศาลฎีกานักการเมือง สั่งจำคุก \"ทักษิณ\" 8 ปี จาก 3 คดี

ศาลได้แจ้งให้จําเลยหรือจําเลยที่ 1 ทราบคําพิพากษาแล้ว โดยคดีหมายเลขดําที่ อม. 3/2551 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 4/2551 ลงโทษจําคุก 3 ปี (สามปี)

คดีหมายเลขดําที่ อม. 1/2551 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552 ลงโทษจําคุก 6 ปี (สองปี) และคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ อม. 4/2551 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 5/2551 ลงโทษจําคุกรวม 5 ปี (ห้าปี)

นับโทษจําคุกของจําเลยต่อจากโทษจําคุกของจําเลยในคดีหมายเลขแดงที่ อม. 4/2551 และต่อจากโทษจําคุกของจําเลยที่ 1 ในคดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552

ศาลออกหมายจําคุกเมื่อคดีถึงที่สุดในแต่ละคดีแล้ว ทั้งนี้ สำหรับ 3 คดีที่ทักษิณจะได้รับโทษจำคุกรวมระยะเวลา 8 ปี โดยหลังฟังคำพิพากษาแล้วเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนำส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ทันที  

ศาลฎีกานักการเมือง สั่งจำคุก \"ทักษิณ\" 8 ปี จาก 3 คดี