"ก้าวไกล-เพื่อไทย" สรุปเสนอ "วันนอร์" ประธานสภา

03 กรกฎาคม 2566

ลงตัว "ก้าวไกล-เพื่อไทย" ได้ข้อสรุปประธานสภาพร้อมเสนอชื่อ "วันมูหะมัดนอร์ มะทา" หัวหน้าพรรคประชาชาติ นั่งประธานสภาคนกลาง "ก้าวไกล" รองประธานคนที่ 1 "เพื่อไทย" รองประธานสภาคนที่ 2   

3 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุด กรณีการเสนอชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงข้อตกลงร่วม (เอ็มโอยู) ระหว่างพรรคก้าวไกล-พรรคเพื่อไทย เรื่อง ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร โดย 2 พรรค มีข้อตกลงร่วมกันที่จะเสนอชื่อ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานสภาฯ 

ส่วนตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 1 เป็นของพรรคก้าวไกล และรองประธานสภาฯ คนที่ 2 เป็นของพรรคเพื่อไทย อย่างไรก็ดี นายพิธา ระบุว่า สำหรับข้อตกลงในวันนี้เป็นข้อตกลงร่วมระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นไปตามเอ็มโอยู ของ 8 พรรคที่ทำร่วมกันไว้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา

สำหรับสาระสำคัญของ ข้อตกลงร่วมระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย เรื่อง ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร มีรายละเอียดดังนี้ 

ตามที่พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเป็นธรรม พรรคเพื่อไทยรวมพลัง และพรรคพลังสังคมใหม่ ได้ประชุมหารือร่วมกันกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมอบหมายให้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยไปเจรจาตกลงร่วมกันนั้น บัดนี้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยได้ตกลงร่วมกัน ดังนี้

1.เสนอชื่อ นาย วันมูหะหมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกล เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทย เป็นรองประธานสภาคนที่ 2

โดยพรรคประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเป็นธรรม พรรคเพื่อไทยรวมพลัง และพรรคพลังสังคมใหม่ พร้อมให้การสนับสนุนตามข้อตกลงนี้

2.บุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมผลักดันวาระที่ทำให้รัฐสภาไทยก้าวหน้า ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และเป็นของประชาชน

3.ข้อตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง 8 พรรคในการจัดตั้งรัฐบาล เสนอและสนับสนุน นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี อย่างสุดความสามารถ โดยดำเนินการตามข้อตกลง MOU ที่ได้แถลงร่วมกันเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

4.พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยยืนยันร่วมกันให้ความเห็นชอบกฎหมายสำคัญเพื่อประชาชน ซึ่งรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีแสดงออกทางการเมือง และการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพ ได้แก่

  • ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
  • ร่างพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก
  • ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามที่พรรคก้าวไกลเสนอ

พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย เชื่อมั่นว่าข้อตกลงเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศ ตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

 

"ก้าวไกล-เพื่อไทย" สรุปเสนอ "วันนอร์" ประธานสภา