svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ส่อง 29 นายกรัฐมนตรีไทย เป็นนายกฯเมื่ออายุเท่าไรกัน ใครมาก - น้อยสุด

18 พฤษภาคม 2566

เปิดรายชื่อ 29 นายกรัฐมนตรี เป็นใครบ้าง ก้าวขึ้นสู่ผู้นำประเทศเมื่ออายุเท่าไร พบอายุมากสุด คือ 73 ปี น้อยสุด 40 ปี และเป็นนายกฯ ช่วงอายุใล่เลี่ยกับ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์"ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ถึง 3 ราย

หากเป็นไปตามผลเลือกตั้ง 14 พ.ค.66 นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 คงไม่พลิกโผจากชื่อ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ " หัวหน้าพรรคก้าวไกล และเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลรวม 8 พรรค 313 เสียง

อ่านเพิ่ม  :  "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" 19 ปีบนเส้นทางการเมือง

อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะทราบผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี "ฐานเศรษฐกิจ" พาไปสำรวจทำเนียบนายกรัฐมนตรีไทย 29 คนก่อนหน้า เป็นใครบ้าง ขึ้นสู่ผู้นำสูงสุดของประเทศ ในช่วงเวลาไหนบ้าง และด้วยอายุเท่าไร   

 

ทำเนียบนายกรัฐมนตรีของไทย 29 คน

นายกรัฐมนตรีคนที่ 1 

 • พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
 • เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2427 
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 48 ปี 
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 28 มิถุนายน 2475 - 20 มิถุนายน 2476

นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 

 • พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
 • เกิดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2430 
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 46 ปี 
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 21 มิถุนายน 2476 - 16 ธันวาคม 2481

นายกรัฐมนตรีคนที่ 3 

 • จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)
 • เกิดเมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2440 
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 41 ปี 
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 16 ธันวาคม 2481 - 16 กันยายน 2500

นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 

 • พันตรี ควง อภัยวงศ์
 • เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2445 
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 42 ปี 
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 1 สิงหาคม 2487 - 8 เมษายน 2491

นายกรัฐมนตรีคนที่ 5 

 • นายทวี บุณยเกตุ
 • เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2447
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 41 ปี 
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 31 สิงหาคม 2488 - 17 กันยายน 2488

นายกรัฐมนตรีคนที่ 6 

 • หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
 • เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2448 
 • * เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 40 ปี
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กันยายน 2488 - 6 ตุลาคม 2519


นายกรัฐมนตรีคนที่ 7 

 • นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
 • เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2443
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 46 ปี
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 24 มีนาคม 2489 - 23 สิงหาคม 2489

นายกรัฐมนตรีคนที่ 8 

 • พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ( หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)
 • เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2444
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 45 ปี   
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 23 สิงหาคม 2489 - 8 พฤศจิกายน 2490

นายกรัฐมนตรีคนที่ 9 

 • นายพจน์ สารสิน
 • เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2448 
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 52 ปี 
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 21 กันยายน 2500 - 1 มกราคม 2501

นายกรัฐมนตรีคนที่ 10 

 • จอมพล ถนอม กิตติขจร 
 • เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2454 
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 47 ปี  
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 1 มกราคม 2501 - 14 ตุลาคม 2516

นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 

 • จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
 • เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2451
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 51 ปี 
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2502 - 8 ธันวาคม 2506


นายกรัฐมนตรีคนที่ 12 

 • นายสัญญา ธรรมศักดิ์
 • เกิดวันที่ 5 เมษายน 2450 
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 66 ปี
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 14 ตุลาคม 2516 - 15 กุมภาพันธ์ 2518

นายกรัฐมนตรีคนที่ 13 

 • พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
 • เกิดวันที่ 20 เมษายน 2454
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 64 ปี
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 14 มีนาคม 2518 - 20 เมษายน 2519

นายกรัฐมนตรีคนที่ 14 

 • นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
 • เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2470
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 49 ปี 
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 8 ตุลาคม 2519 - 20 ตุลาคม 2520

นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 

 • พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
 • เกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2460
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 60 ปี 
 • วันเข้ารับตำแหน่ง11 พฤศจิกายน 2520 - 3 มีนาคม 2523

นายกรัฐมนตรีคนที่ 16 

 • พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
 • เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463
 • เป็นนายกรัฐมนตรีอายุ 60 ปี
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 3 มีนาคม 2523 - 4 สิงหาคม 2531

นายกรัฐมนตรีคนที่ 17 

 • พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
 • เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2463
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 68 ปี
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 4 สิงหาคม 2531 - 23 กุมภาพันธ์ 2534

นายกรัฐมนตรีคนที่ 18 

 • นายอานันท์ ปันยารชุน
 • เกิดวันที่ 9 สิงหาคม 2475 
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 59 ปี
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 2 มีนาคม 2534 - 7 เมษายน 2535

นายกรัฐมนตรีคนที่ 19 

 • พลเอกสุจินดา คราประยูร
 • เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2476
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 59 ปี
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 7 เมษายน 2535 - 10 มิถุนายน 2535

นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 

 • นายชวน หลีกภัย
 • เกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2481
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 54 ปี 
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 23 กันยายน 2535 - 13 กรกฎาคม 2538

นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 

 • นายบรรหาร ศิลปอาชา
 • เกิดเมื่ออายุ 19 สิงหาคม 2475
 • เป็นนายกรัฐมนตรีขณะอายุ 63 ปี
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 13 กรกฎาคม 2538 - 25 พฤศจิกายน 2539

นายกรัฐมนตรีคนที่ 22 

 • พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
 • วันเกิด 15 พฤษภาคม 2475
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 64 ปี
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 25 พฤศจิกายน 2539 - 8 พฤศจิกายน 2540

นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 

 • พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
 • เกิดวันที่ 26 กรกฏาคม 2492
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 52 ปี 
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2544 - 19 กันยายน 2549

นายกรัฐมนตรีคนที่ 24 

 • พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
 • เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2486
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 63 ปี 
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2549 - 29 มกราคม 2551

นายกรัฐมนตรีคนที่ 25 

 • นายสมัคร สุนทรเวช 
 • เกิดวันที่ 13 มิถุนายน 2478 
 • *เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 73 ปี 
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 29 มกราคม 2551 - 9 กันยายน 2551

นายกรัฐมนตรีคนที่ 26

 • นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
 • เกิดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2490
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 61 ปี
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 18 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551

นายกรัฐมนตรี คนที่ 27

 • นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
 • เกิดวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2507
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 44 ปี 
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 17 ธันวาคม 2551 - 5 สิงหาคม 2554

นายกรัฐมนตรี คนที่ 28

 • นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
 • เกิดวันที่ 21 มิถุนายน 2510
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 44 ปี
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 5 สิงหาคม 2554 - 7 พฤษภาคม 2557

นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 

 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 • เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2497
 • เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออายุ 60 ปี
 • วันเข้ารับตำแหน่ง 24 สิงหาคม 2557 - 9 มิถุนายน 2562

ขณะที่ ทิม "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" เกิดวันที่ 5 กันยายน 2523 ปัจจุบันอายุ 42 ปี ย่างเข้า 43 ปี เทียบผู้นำคนดังของโลกที่มีอายุช่วงระหว่าง 41- 43 ปี ไล่เลี่ยกับ พิธา ได้แก่

 • อายุ 41 ปี เช่น นายนายิบ บูเคเล ประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์ 
 • อายุ 43 ปี เช่น  นายริชี ซูแน็ก  นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร, เชคตะมีม บิน ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อัษษานี ประมุขของการ์ตา , สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กษัตริย์แห่งภูฏาน