ศาลฎีกาสั่งคุก 3 ส.ส.ภูมิใจไทย คนละ 9 เดือน ตัดสิทธิการเมือง เสียบบัตรแทนกัน

18 พ.ค. 2566 | 09:42 น.

ศาลฎีกานักการเมือง พิพากษาจำคุก ส.ส.ภูมิใจไทย 3 ราย “ฉลอง เทิดวีระพงศ์ - ภูมิศิษฏ์ คงมี - นาที รัชกิจประการ” คนละ 9 เดือน ไม่รอลงอาญา พ้นจากตำแหน่ง-ตัดสิทธิทางการเมือง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง  ศาลอ่านฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อม.3/2565 ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์นาย ฉลอง เทอดวีระพงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พัทลุง เขต 2 พรรคภูมิใจไทย, นายภูมิศิษฏ์ คงมี อดีต ส.ส. พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย และ นางนาที รัชกิจประการ อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นจำเลย

 ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีเสียบบัตร ส.ส. แทนกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 


สำหรับคดีนี้ จำเลยทั้ง 3 คนถูกกล่าวว่า ยินยอมให้บุคคลอื่นเสียบบัตรแสดงตนแทนในการลงมติเรียงตามรายมาตรา ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2563 เป็นเหตุให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 วาระที่ 2-3 ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ 

เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ส.ส. เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มีโทษตามกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาตรา 172 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

โดย ศาลฎีกานักการเมือง พิพากษาจำคุก ส.ส.ภูมิใจไทย 3 รายจำคุกคนละ 9 เดือน พ้นจากตำแหน่ง-ตัดสิทธิทางการเมือง ไม่รอลงอาญา