สภาฯมติเอกฉันท์ ชงครม. ทำประชามติแก้รธน. ลุ้น ส.ว.โหวตหนุน

03 พ.ย. 2565 | 06:30 น.

ที่ประชุมสภาฯ ลงมติญัตติที่ค้างพิจารณา ของฝ่ายค้าน ชง"ครม."ทำประชามติถามประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เสียงเอกฉันท์ ก่อนส่ง ส.ว. ให้ลงมติก่อน เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

        วันที่ 3 พ.ย.2565 ในการประชุมสภาฯ ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุม ได้ลงมติในญัตติของ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส. กทม. พรรคก้าวไกลและ นายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย  ที่เสนอให้สภาพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

 

ทั้งนี้ในการประชุมวันนี้ จะเป็นการลงมติใหม่ หลังจากที่การลงมติ เมื่อวันที่ 15 กันยายน มีผู้ลงมติไม่ครบองค์ประชุม โดยสภาฯ ลงมติเสียงเอกฉันท์ 323 ให้เสนอครม. ดำเนินการ
 

  สภาฯมติเอกฉันท์ ชงครม. ทำประชามติแก้รธน. ลุ้น ส.ว.โหวตหนุน      

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่สภาฯ ลงมติในญัตติดังกล่าวแล้วต้องส่งให้วุฒิสภา ลงมติอีกครั้งว่าจะเห็นชอบกับญัตติดังกล่าวหรือไม่ หากวุฒิสภาลงมติเห็นชอบจึงมีผลที่จะส่งให้ ครม. รับไปพิจารณาว่าจะรับไปดำเนินการตามมติหรือไม่

แต่หากวุฒิสภาลงมติไม่เห็นชอบจะถือว่าญัตติดังกล่าวต้องยุติลง เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2564 มาตรา 9 (4)  กำหนดให้รัฐสภาพิจารณาและมีมติเรื่องที่่สมควรให้มีการออกเสียงประชามติ และแจ้งต่อคณะรัฐมนตรี