"ชวน"จ่อถกวิป 3 ฝ่าย เร่งพิจารณากฎหมายค้างสภาฯ ก่อนหมดสมัยประชุม 18 ก.ย.

25 ส.ค. 2565 | 08:37 น.

"ประธานสภาฯ" เตรียมนัดประชุมคณะทำงาน 3 ฝ่าย เพื่อกำหนดการทำงาน วันพิจารณากฎหมายค้างสภา ก่อนหมดสมัย 18 ก.ย.นี้

         วันที่ 25 ส.ค.2565 ที่รัฐสภา นายณัฐกานต์ ชูชนะ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่ าสมัยประชุมสภาฯนี้ กำลังจะครบ 180 วัน ในวันที่ 18 กันยายน นี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงเตรียมเรียกประชุมคณะทำงาน 3 ฝ่ายเพื่อวางแผนการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออีกประมาณ 3 สัปดาห์

 

โดยมีกฎหมายสำคัญค้างการพิจารณา แบ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาล 6 ฉบับ ,กฎหมาย ของส.ส.และภาคประชาชน 44 ฉบับ ,เรื่องรับทราบ 22 เรื่อง ,เรื่องที่ กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ 30 เรื่อง ซึ่งไม่ใช่ ร่าง พ.ร.บ. ,ญัตติด่วน 8 ญัตติ และญัตติทั่วไป 196 ญัตติ

\"ชวน\"จ่อถกวิป 3 ฝ่าย เร่งพิจารณากฎหมายค้างสภาฯ ก่อนหมดสมัยประชุม 18 ก.ย.

  ส่วนกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา มี ร่าง พ.ร.บ. 1 ฉบับ ,ร่างแก้ไขฐธรรมนูญ 5 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างของฝ่ายค้าน 3 ฉบับ ,ร่างของนายสมชัย ศรีสุทธิยากร 1 ฉบับ ,ร่างของ นายวิรัช พันธุมะผล 1 ฉบับ และข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภา 1 ฉบับ

 

โดยการกำหนดวันประชุมหลังจากนี้ คือ วันที่ 6-7 ก.ย. ประชุมร่วมรัฐสภา , วันที่ 31 ส.ค.- 2 ก.ย. ประชุมสภาผู้แทนราษฎร , วันที่ 8 และ 14-16 ก.ย. ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยในวันที่ 16 ก.ย.จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปีที่ 4