สภาวุ่น! ถกร่างแก้รธน. ส.ส.รัฐบาล- ส.ว.ตลบหลัง ไม่ร่วมอภิปราย

06 ก.ย. 2565 | 08:37 น.

ฝ่ายค้านประท้วงวุ่น! ถกร่างแก้รธน.ตัดอำนาจ ส.ว. กว่า 2.30 ชั่วโมง ไม่มีส.ส.รัฐบาล-ส.ว.ร่วมอภิปราย ด้าน ส.ส.ก้าวไกลโวย ซีกรัฐบาลเล่นเกม เจตนาเล่นตลบหลังฝ่ายค้าน

วันที่ 6 กันยายน 2565 ในการประชุมรัฐสภา มี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ ตามที่ ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน และ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 64,151 คน เป็นผู้เสนอ

 

 หลังใช้เวลาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ผ่านมาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีเพียง ส.ส.ฝ่ายค้านที่ลุกขึ้นอภิปราย ไม่มีส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และส.ว.ร่วมอภิปรายเลย จนเวลา 14.00 น. นางอมรัตน์ อภิปรายเสร็จสิ้น นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ได้แจ้งที่ประชุมว่า

 

ขณะนี้มีผู้อภิปรายเหลืออีก 4 คน ซึ่งเป็นส.ส.ฝ่ายค้านทั้งหมด และตามที่ให้ตนทำหน้าที่ประธานที่ประชุมจนถึงเวลา 24.00 น.นั้น ดังนั้น ถ้ายังไม่มีสมาชิกมาเพิ่มเติม ตนก็คงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับข้อที่ 49 การอภิปรายเป็นอันยุติ

สภาวุ่น! ถกร่างแก้รธน. ส.ส.รัฐบาล- ส.ว.ตลบหลัง ไม่ร่วมอภิปราย

 

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะวิปฝ่ายค้าน ท้วงว่า ตามข้อตกลงเป็นการอภิปราย 3 ฝ่าย จึงคาดหมายว่า สมาชิกทุกฝ่ายจะให้ความสำคัญกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ร่วมอภิปรายในประเด็นที่เห็นชอบหรือเป็นข้อท้วงติง ซึ่งเป็นกระบวนการในรัฐสภา แต่ในสัดส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้เวลาจัดสรร 6 ชั่วโมง และวางผู้อภิปรายไว้ในเวลา 2 วันตามข้อตกลง ฉะนั้น พรรคร่วมฝ่ายค้านอภิปราย 3 ชั่วโมง และในกรณีที่ครบ 3 ชั่วโมงแล้วยังมีผู้อภิปรายเหลืออยู่อีก

 

 โดยที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และส.ว.ไม่ได้ใช้สิทธิ์อภิปราย ก็อาจจะต้องขอให้ประธานฯ พักการประชุม และเริ่มอภิปรายต่อในวันที่ 7 กันยายน เวลา 09.00 น. ตามข้อตกลงเดิม

 

ฝ่ายค้านยืนยันจะใช้เวลาที่เหลือจนครบ ยกเว้น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและส.ว.ยืนยันว่า ไม่มีผู้อภิปรายเลยจริงๆ จะให้พวกตนอภิปรายจนจบวันนี้ก็ได้ โดยใช้เวลาให้ครบ 6 ชั่วโมง จากนั้นก็ลงมติวันนี้เลย และหากฝ่ายรัฐบาลและส.ว.จะอภิปรายก็อภิปรายได้ และลงมติในเวลา 19.00 น.วันที่ 7 กันยายน

ขณะที่ นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ตั้งข้อสังเกตุว่า เป็นการเล่นเกมกันมากเกินไปหรือไม่ ที่ฝ่ายรัฐบาลและส.ว.ไม่ยอมร่วมอภิปราย เพื่อที่จะไปอภิปรายในวันที่ 7 กันยายน ซึ่งมีเจตนาตลบหลังฝ่ายค้าน

 

ทั้งนี้ นายพรเพชร ยืนยันว่า ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และคงมีทางออกว่าจะต้องหารือกัน เพราะตนก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ ขณะที่ วิปรัฐบาล เห็นว่า หากไม่มีผู้เสนออภิปรายเพิ่มจากส.ส.รัฐบาลและส.ว. ก็ขอให้พักการประชุม และในวันที่ 7 กันยายนใช้เวลาเหมือนเดิมตามที่ฝ่ายค้านตกลงไว้ และลงมติเวลา 19.00 น.

 

ส่วนวิปวุฒิ แจ้งว่า ขณะนี้ส.ว.มีการเข้าชื่อไว้ แต่ยังไม่อภิปราย ขอรอฟังฝ่ายค้านเสนอก่อน เพราะอาจจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของส.ว. แต่คงไม่มีการอภิปรายมาก และหากฝ่ายค้านจะอภิปรายเต็มที่เลย 6 ชั่วโมง แล้วลงมติในวันที่ 7กันยายน ก็ทำได้ เพราะส.ว.คงอภิปรายไม่มาก

 

 สุดท้ายนายพรเพชร วินิจฉัย ว่า หากฝ่ายค้านอภิปรายครบ 3 ชั่วโมง และไม่มี ส.ส.รัฐบาลและส.ว.อภิปราย ตนก็จะปิดประชุม และประชุมต่อวันที่ 7 กันยายนนี้