svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

แนะโอน “สวัสดิการและทรัพย์สินกองทัพ”ให้คลังดูแล

23 ตุลาคม 2565

“อนุสรณ์ ธรรมใจ” แนะให้แบงก์รัฐดำเนินการ-ตรวจสอบสวัสดิการและทรัพย์สินกองทัพ พร้อมเสนอให้โอนที่ดินคืนกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแล รวมถึงคืนคลื่นวิทยุและคลื่นความถี่ฟรีทีวีของกองทัพเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน

“อนุสรณ์ ธรรมใจ” ชี้ปัญหา "กำลังพลและทหารชั้นผู้น้อยถูกเอาปรียบกรณีการทุจริตสวัสดิการและทรัพย์สินกองทัพ"  แนะให้ธนาคารของรัฐเข้ามาดำเนินการแทนเพราะมีระบบตรวจสอบ การกำกับดูแลที่โปร่งใสกว่า  พร้อมเสนอให้ปฏิรูปทรัพย์สินและที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในกิจการทหารหรือเพื่อความมั่นคงควรโอนคืนให้ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแล รวมถึงคืนคลื่นวิทยุและคลื่นความถี่ฟรีทีวีของกองทัพเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน

 

รศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง กล่าวว่า  ปัญหาเรื่องการหักค่าหัวคิว 5% กู้เงินซื้อบ้านสวัสดิการกองทัพของกำลังพล และ

 

 

การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในการก่อสร้างบ้านสวัสดิการ ว่า การทุจริตคอร์รัปชันเหล่านี้มักเกิดขึ้นในหน่วยงานที่ไม่มีการกำกับควบคุมและการตรวจสอบที่ดี กรณีทุจริตบ้านสวัสดิการและการกู้เงินซื้อบ้านนั้นเกี่ยวพันกับนายทหารระดับสัญญาบัตรและนายพล

 

รศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ  จึงเสนอว่า ควรให้ธนาคารของรัฐเข้ามาดำเนินการแทนเพราะมีระบบตรวจสอบ การกำกับดูแลที่โปร่งใสกว่า เพื่อไม่ให้ กำลังพลและทหารชั้นผู้น้อย ทหารระดับกลางถูกเอาเปรียบจากการทุจริตเหล่านี้

 

 

นอกจากนี้ ขอเสนอให้มีการปฏิรูปการจัดการทรัพย์สินและที่ดินต่างๆของกองทัพ ทรัพย์สินและที่ดินของประเทศบางส่วนหากไม่ได้ใช้ในกิจการทางการทหารหรือเพื่อความมั่นคงควรโอนคืนให้ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแล

 

ขณะเดียวกัน "คลื่นวิทยุและคลื่นความถี่ฟรีทีวีของกองทัพ" ควรต้องคืนให้เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนต่อไป