svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ความเหลื่อมล้ำไทยซ้ำซาก “อภิสิทธิ์” จี้รื้อภาษี คนรวยต้องจ่ายแพง

12 ตุลาคม 2565

“อภิสิทธิ์” ชี้เศรษฐกิจไทยถอยหลังลงคลอง ฟื้นตัวช้าสุดในอาเซียน รัฐบาลไทยต้องแก้ความเหลื่อมล้ำ รื้อระบบภาษีเป็นอัตราก้าวหน้า คนรวยต้องจ่ายแพง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) กล่าวถึง 

“กับดักเศรษฐกิจไทย:ทางแก้และทางรอด” หลังเกิดโควิด-19 หลายคนมองว่าน่าจะเห็นแสงอุโมงค์ แต่ขณะนี้กลับเกิดเหตุแทรกซ้อนจากปัญหามากมาย ทั้งการเมืองในประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ สงคราม การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เกิดการค่าครองชีพ เงินเฟ้อ กลายเป็นปัญหาใหญ่

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “กับดักเศรษฐกิจไทย:ทางแก้และทางรอด”

ไทยยังไม่ฟื้น - ขีดความสามารถแข่งขันสู้ไม่ได้

 

“สิ่งที่อยากเตือน คือ แนวโน้มของสหรัฐฯ จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เร็วกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้เกิดผลกระทบความผันผวนมากมาย การบริหารนโยบายการเงินการคลังระหว่างปัจจุบันไปจนถึง 1-2 ปี ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ไม่อยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมองภารกิจแคบจนเกินไป” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

หลายคนอาจดีใจว่าเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 2 ฟื้นตัวแล้ว อัตราการขยายตัว 2.5 % แต่เมื่อเทียบประเทศอื่นในอาเซียนไทยฟื้นตัวช้าที่สุด ส่วนขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดต่ำลงกว่าช่วงก่อนโควิดด้วยซ้ำ หากไม่ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว จะสู้ประเทศอื่นไม่ได้เลย 

รื้อระบบภาษี - ลดเหลื่อมล้ำ

“ปัจจุบันคนไทยที่รวยที่สุดประมาณ 10% แต่มีเงินฝาก 93% ในระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด ถือครองที่ดิน 61% และคนไทยอีก  90%   จะมีเงินฝากรวมกันแค่ 7% ของเงินฝากในระบบ  และถือครองที่ดิน 39% ที่สำคัญความเหลื่อมล้ำไทยจะถ่ายทอดรุ่นไปสู่รุ่น  นั่นคือ หากรุ่นพ่อแม่จบมหาวิทยาลัยรุ่นลูกจะมีโอกาสเรียมหาวิทยาลัย 48% แต่ถ้ารุ่นพ่อแม่จบต่ำกว่าประถมศึกษา รุ่นลูกจะจบมหาวิทยาลัย 16% หรือ 1ใน3 เท่านั้น  ในทางกลับกัน ถ้ารุ่นพ่อแม่จบมหาวิทยาลัย รุ่นลูกต่ำกว่าประถมศึกษาเพียง 18% แต่ถ้ารุ่นพ่อแม่ต่ำกว่าประถมศึกษา รุ่นลูกต่ำกว่าประถมศึกษา 49%” นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากลัว  โอกาสของคนไทยไม่เท่ากัน

 

ชี้ทางรอด “พัฒนาคน รื้อ กม.”

ขณะเดียวกันไทยต้องปรับบทบาทในเวทีโลก แม้จะเป็นประธานเอเปค แต่ไม่เห็นว่าจะแก้ปัญหาใหญ่ของโลกอย่างไร  ประธานเอเปคจะทำอะไรบ้างให้โลกได้เห็น ไทยต้องใช้เวทีเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ 

ส่วนด้านเทคโนโลยี หัวใจคือ เรื่องคนและกติกา ไทยขาดคนต้องยกเครื่องระบบการศึกษา ดึงคนเก่งด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก และยังต้องปรับรื้อ กฎหมาย กฎระเบียบ 

 

ปรับโครงสร้างภาษี

ต้องดำเนินการปฎิรูปภาษีให้กลับมาเป็นระบบก้าวหน้า ควรมีการปฎิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีการแข่งขันลดภาษี ทุกประเทศได้เงินภาษีลดลง  ภาษีความมั่งคั่ง และปฎิรูประบบประกันสังคม   และลดการผูกขาดและกระจายอำนาจ ควรกระจายอำนาจปกครองสู่ท้องถิ่น โรงเรียน โรงพยาบาล ปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และจัดระบบข้อมูลแบบเปิด