“สร้างอนาคตไทย”เสนอนายกฯ ตั้งกระทรวงแก้น้ำท่วม-น้ำแล้งซ้ำซาก

11 ต.ค. 2565 | 05:56 น.

“สร้างอนาคตไทย”เสนอนายกฯ เร่งตั้ง “กระทรวงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ” ก่อนสายเกินไป เหตุเจ้าภาพเยอะ กระจัดกระจาย อำนาจไม่รวมศูนย์ ทำให้แก้ปัญหาได้ไม่สะเด็ดน้ำ

วันนี้(11 ต.ค.65) นายวัชระ กรรณิการ์ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภาคกลาง ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง ไม่ใช่ครั้งแรก แต่เป็นปัญหาที่หมักหมมมานานตั้งแต่อดีตแล้ว 

                                 “สร้างอนาคตไทย”เสนอนายกฯ ตั้งกระทรวงแก้น้ำท่วม-น้ำแล้งซ้ำซาก
“ผมเข้าใจ และยอมรับได้ในระดับหนึ่งว่า ภาคกลางมีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ง่ายต่อการเกิดน้ำท่วม แต่ถ้ามองในแง่ข้อเท็จจริงก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในแต่ละปีปัญหาน้ำท่วมได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สร้างความเดือดร้อน และสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างมาก ถึงแม้จะมีการเยียวยา หรือ ชดเชยจากหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบต่างๆ แต่ก็เชื่อว่าไม่สามารถทดแทนกันได้ และไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน” 

นายวัชระ กล่าวว่า ตนเห็นความเสียหายของชาวบ้านในทุกรูปแบบ บางคนเสียบ้าน เสียรถ เสียร้านค้า บางคนเสียไร่ นา เสียบ่อปลา และที่สำคัญที่สุดผู้ประสบภัยทุกคนสูญเสียความสุขที่เคยมี หลายคนต้องหนีน้ำมานอนเพิงริมถนนที่ศูนย์พักพิง รอถุงยังชีพจากภาครัฐหรือภาคเอกชนที่จะมาช่วยเท่านั้น

                             “สร้างอนาคตไทย”เสนอนายกฯ ตั้งกระทรวงแก้น้ำท่วม-น้ำแล้งซ้ำซาก
"ผู้ประสบภัยหลายคนบอกกับผมว่า อย่าตีค่าชีวิตของพวกเขาด้วยการให้เงินเยียวยามาชดเชย เพราะในชีวิตจริงๆ แล้ว ผู้ประสบภัยเหล่านี้สูญเสียความสุข และเวลาของชีวิตไปในระยะเวลาหลายเดือนกว่าน้ำจะลด และอีกหลายเดือนกว่าจะฟื้นฟูให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม สิ่งที่ประชาชนอยากได้จากภาครัฐคือ การป้องกันไม่ให้เขาต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้อีกในทุกๆ ปี 

ผมจึงขอเสนอแนวความคิดไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้หันมาจัดการแก้ปัญหา และบริหารทรัพยากรน้ำอย่างจริงจังเสียที ด้วยการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาทรัพยากรน้ำขึ้นมาอีกกระทรวงหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำ และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่างเป็นระบบ และครบวงจร การมีเพียงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ยังไม่เพียงพอ 

                         “สร้างอนาคตไทย”เสนอนายกฯ ตั้งกระทรวงแก้น้ำท่วม-น้ำแล้งซ้ำซาก
ดังนั้น วันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาเรื่องน้ำทั้งหมดที่กระจายอยู่ในทุกหน่วยงานมารวมศูนย์กันเป็นระดับกระทรวง แม้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องใช้เวลาหรืออาจจะมีแรงต้านจากผู้เสียผลประโยชน์ แต่ก็จำเป็น ถ้ามีเป้าหมายหลักที่ผลประโยชน์ของประเทศ และประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งคนที่จะทำได้ก็คือ นายกรัฐมนตรีคนเดียว จึงหวังว่านายกฯ จะมีความกล้าหาญ และไม่ทิ้งโอกาสที่จะทำเพื่อประชาชน” นายวัชระ ระบุ