svasdssvasds

ผบ.ทร.คนใหม่มอบนโยบายกำลังพล ลั่นห้ามแตกแถว นอกลู่นอกทาง

03 ต.ค. 2565 เวลา 10:14 น.

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร.คนใหม่ วาง 3 นโยบายเร่งด่วน เดินหน้าเสริมสร้างกองทัพเรือ ผุดโครงการปลดหนี้นอกระบบช่วยกำลังพล ลั่นห้ามแตกแถวออกนอกลู่นอกทาง สร้างความเสื่อมเสีย ตั้งทีมโฆษก 6 คน สื่อสาร ตอบทุกประเด็นร้อน

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พระราชวังเดิม พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) คนใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงนโนบายการดำเนินงาน ภายหลังได้รับตำแหน่งว่า การปฏิบัติยังคงดำรงการปฎิบัติตามที่ผบ.ทร.คนที่แล้วได้วางรากฐานเอาไว้ 


ส่วนตนได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในปีนี้ เป็นนโยบายเร่งด่วน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1. การเสริมสร้างรากฐานของการปฎิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ และมุ่งเน้นการจัดหายุทโธปกรณ์ให้มีความคุ้มค่า และเป็นไปตามศักยภาพของงบประมาณเสริมสร้างกองทัพ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นที่เชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของประชาชนได้ 

2. ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปีนี้จะกลับมา ดำเนินการประสานและปฏิบัติ ทั้งในด้านการฝึกร่วม พบปะเยี่ยมเยียนระหว่างประเทศ โดยจะดำเนินการเหมือนก่อนเกิดสถานการณ์ โควิด-19 

 

และ 3. ส่วนเรื่องของการบริหารจัดการกองทัพ ต้องให้มีความทันสมัยและเป็นสากล บนพื้นฐานของข้อจำกัดของงบประมาณ ต้องมีคุณธรรมและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเชื่อมั่นได้ว่ากองทัพเรือ ยังเป็นที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจของประชาชน

ส่วนด้านการดูแลสวัสดิการของกำลังพล ผบ.ทร.คนที่แล้ว ได้วางรากฐานสวัสดิการด้านกำลังพล ในการซ่อมและปรับปรุงที่พักอาศัย จัดสวัสดิการให้กับกำลังพล โดยกองทัพเรือได้มีโครงการการก่อสร้างอาคารพักอาศัยเพิ่มเติมในพื้นที่ที่กองทัพเรือเป็นเจ้าของ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัยให้กับกำลังพล 


ในปีนี้ก็ยังคงสานต่อนโยบายเดิมในการดูแลกำลังพล ทั้งเรื่องความเป็นอยู่สวัสดิการ และอาจจะมี “โครงการปลดหนี้” เพื่อให้การช่วยเหลือกำลังพลที่อาจจะมีปัญหาหนี้นอกระบบ หรือ ปัญหาหนี้ล้นพ้นตัว เพื่อให้กำลังพลมีสวัสดิการและสวัสดิภาพ ตลอดจรมีความพร้อมในการทำงานให้กับกองทัพเรือต่อไป 

 

ผบ.ทร.คนใหม่ กล่าวอีกว่า ด้านการดูแลวินัยของกำลังพล ได้สั่งการไปยังผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ให้คอยสอดส่องดูแลกำลังพลของกองทัพเรือ ซึ่งทุกอย่างมีมาตรการอยู่แล้ว และมีการสั่งการไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ที่จะต้องสอดส่องดูแลผู้ปฏิบัติ 


“จะต้องไม่มีกำลังพลแตกแถวออกนอกลู่นอกทาง ไปทำเรื่องเสื่อมเสีย เนื่องจากในสังคมปัจจุบัน เป็นยุคที่โซเชียลมีเดีย มีความรวดเร็วและสามารถ กระจายได้อย่างทั่วถึง โดยกองทัพเรือ ก็จะต้องมีความระมัดระวัง ซึ่งในวันที่แถลงนโยบายจะกำชับในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง”


ทั้งนี้มีรายงานว่า พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร.คนใหม่ ได้แต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพเรือใหม่ ประกอบด้วย  

 

1.พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นโฆษกกองทัพเรือ  

 

2.พล.ร.ท.ชาติชาย ทองสะอาด รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นรองโฆษกกองทัพเรือ

 

3.พล.ร.ต.พาสุกรี วิลัยรักษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือน เป็นรองโฆษกกองทัพเรือ

 

4.น.อ.ปารัช รัตนไชยพันธุ์ เป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ

 

5. น.ท.ยุทธเศรษฐ วังกานนท์ เป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ

 

และ 6.แพทย์จีนหญิง ปรียาดา บัวสมบุญ เป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ เพื่อเน้นประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชน และตอบทุกประเด็นร้อน
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด