"ผบ.ทบ."บอกไม่ต้องกังวล งบลับกลาโหม 1,300 ล้าน แจง สตง. ตรวจสอบทุกปี

21 ก.ย. 2565 | 04:24 น.

ผบ.ทบ. ยันไม่ต้องกังวล ครม. อนุมัติงบลับ 1,300 ล้าน ให้กลาโหม เป็นงบรายจ่ายบุคลากร สตง. เข้าตรวจสอบทุกปี หลังคลอดกฎหมายตรวจงบ ‘ราชการลับ’ เมื่อปี 64 และต้องรายงานต่อสภาอยู่แล้ว

วันที่ 21 กันยายน 2565 พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาวาระลับ อนุมัติงบกลางให้กระทรวงกลาโหม 1,300 ล้านบาท เพื่อเป็นงบรายจ่ายบุคลากร แบ่งเป็น กองทัพบก 760 ล้านบาท กองทัพอากาศ 561 ล้านบาท ว่า งบลับไม่ต้องกังวล เพราะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้ามาตรวจทุกปีอยู่แล้ว

 

ผบ.ทบ.ระบุว่า มีกฎหมายตั้งแต่ปี 2564 แล้ว คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2564 ที่กำหนดให้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ ซึ่งปีผ่านมา สตง. ก็เข้ามาตรวจ

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก

 

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติอนุมัติงบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินงบวงเงิน 1,321.699 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภายใต้แผนบุคลากรภาครัฐ

 

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ กองทัพบกวงเงิน 760.445 ล้านบาท และกองทัพอากาศวงเงิน 561.254 ล้านบาท
 

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม ได้นำเรื่องเร่งด่วนเข้าเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อขอ ครม.สนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนบุคลากรของภาครัฐประจำปี 2565

 

โดยกระทรวงกลาโหม จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ และเบิกจ่ายภายใต้ภายในเดือนก.ย.2565 ซึ่งได้ส่งให้สำนักงบประมาณทำการตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว ก่อนนำเสนอ ครม.อนุมัติงบประมาณดังกล่าว