svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สภาโหวตผ่านงบ กลาโหม ฝ่ายค้านข้องใจ งบซื้อบินรบF35A ขัดมติ ครม.

18 สิงหาคม 2565

สภาฯ โหวตผ่านมาตรา8กระทรวงกลาโหม ด้าน “ฝ่ายค้าน” ข้องใจ มติกมธ.งบฯ อนุมัติงบซื้อบินรบF35A ขัดมติ ครม.ขณะที่ “วราเทพ” ชี้ สภาฯ มีอำนาจเหนือ มติ ครม. อ้างหลักการแบ่งแยกอำนาจ การอนุมัติเป็นหน้าที่นิติบัญญัติ

วันที่ 18 ส.ค.65 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาทวาระสอง ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

 

นายศุภชัย แจ้งกับที่ประชุมว่า การพิจารณาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ได้พิจารณามาตรา 8 งบประมาณของกระทรวงกลาโหมวงเงิน 84,387,885,200 บาท  แล้วเสร็จและกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงแล้วเสร็จ และเป็นขั้นตอนของการลงมติ แต่ถูกทักท้วงและต้องการให้กมธ.ชี้แจง

โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การจัดสรรงบประมาณให้กับกองทัพอากาศ ในโครงการจัดซื้อเครื่องบินรบ F35A ที่พบว่าได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินงวดที่ต่ำกว่ามติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดว่า การจัดสรรงบประมาณผูกพันต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 10% ของจำนวนวงเงินทั้งหมด เพราะมียอดเพียง 5%

            นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย

ทั้งนี้นายวราเทพ รัตนากร รองประธาน กมธ.ฯ ชี้แจง ว่า โครงการจัดซื้อเครื่องบิน F35A ที่เสนอขอจัดสรรประมาณ 700 ล้านบาท ในชั้นการพิจารณาของอนุกมธ.ฯ ที่ขอให้ตัดออกนั้นไม่ใช่ข้อยุติ เพราะต้องให้กมธ.พิจารณาเป็นมติ ซึ่งมติของกมธ. ได้คืนงบในโครงการและจัดสรรให้ประมาณ 300 ล้านบาท ทั้งนี้ตามที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวข้องการอนุมัติงบประมาณที่ 5% ซึ่งต่ำกว่ามติครม. นั้น ไม่ใช่ข้อบังคับผูกพันกับการทำงบประมาณของกมธ. ตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ หน่วยงานราชการเป็นผู้จัดตั้งบ ส่วนการอนุมัตินั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ

 

   “ในที่ประชุมกมธ.ชุดใหญ่ไม่ได้สอบถามถึงมติ ครม.ที่กำหนดไว้ เพราะเข้าใจว่า เป็นอำนาจของการพิจารณาต้องยึดและไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 144 อย่างไรก็ตาม ทราบว่ามีกมธ.บางคนสอบถามกับสำนักงบประมาณนอกการประชุม ซึ่งการตั้งงบประมาณที่น้อยกว่ามติครม.กำหนดนั้น สามารถนำไปขอมติครม.เพื่องดเว้นได้ ดังนั้นกมธ.ยืนยันถึงการทำหน้าที่ที่ถูกต้อง" นายวราเทพ กล่าว

ภายหลังจากสมาชิกสภาฯ อภิปรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติมาตรา 8 ปรากฏว่า มีผู้ลงมติเห็นด้วย 216 เสียง ไม่เห็นด้วย 83 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง.

 

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการอภิปรายมาตรา 8 งบของกระทรวงกลาโหม ภาพรวมฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้กองทัพจัดซื้ออาวุธยุทธโปกรณ์ เช่น เครื่องบินรบ, เรือดำน้ำ เนื่องจากไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

         

 ทั้งนี้ นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมเพราะตลอด 8 ปีของการบริหารงานของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ตั้งงบประมาณกระทรวงกลาโหมเพิ่มมากขึ้นแต่พบการใช้งบแบบไม่คุ้มค่า น่าละอาย เช่น ซื้อเรือเหาะที่เหาะไม่ได้ เรือดำน้ำแต่ดำน้ำไม่ได้ เนื่องจากหาเครื่องยนต์ติดตั้งไม่ได้ ทั้งที่เป็นเรื่องระดับชาติ แต่กลับทำแบบเล่นขายของ