svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ศาลรธน.สั่งจำหน่ายคดี“นิพนธ์”หลังลาออกจากรมช.มหาดไทยแล้ว

08 กันยายน 2565

ศาลรธน.สั่งจำหน่ายคดี-งดอ่านคำวินิจฉัยคดีสถานะรมต. “นิพนธ์ บุญญามณี” เหตุลาออกจากตำแหน่งแล้ว ไม่มีเหตุให้วินิจฉัย

วันนี้ (8 ก.ย.65) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่า  ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีกรณีคำร้องประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (8) หรือไม่ 


จากกรณีเคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1528/2564 ลงวันที่ 25 มิ.ย.2564 เป็นกรณีที่นายนิพนธ์ เป็นผู้เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (8) อันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) หรือไม่ 

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ต่อมานายนิพนธ์ ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา (เพิ่มเติม) 2 ครั้ง และบัญชีระบุพยานบุคคลศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับเอกสารดังกล่าวไว้ในสำนวน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงตามที่ศาลกำหนด พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว 


แต่เมื่อวันที่ 5 ก.ย.65 นายนิพนธ์ ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ได้ลาออกจากตำแหน่ง รมช.มหาดไทยแล้ว 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของ นายนิพนธ์  สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 (2) กรณีดังกล่าวจึงไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีต่อไป ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 51 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี งดการวินิจฉัยคดี และงดนัดฟังคำวินิจฉัยในวันพุธที่ 14 ก.ย.65 และแจ้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบ