svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผู้ตรวจฯ ตีตกคำร้องนายกฯ 8 ปี "บิ๊กตู่" เหตุไม่อยู่ในอำนาจส่งศาล

18 สิงหาคม 2565

ผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกคำร้องวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี ของ"บิ๊กตู่" เหตุไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญ

วันนี้(18ส.ค.65) มีรายงานว่าในการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน เย็นวานนี้ (17ส.ค.) ที่ประชุมมีมติให้ยุติเรื่องกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้พิจารณาและมีความเห็นส่งให้ศาลรัฐธรรมนูวินิจฉัยปัญหาวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ  8 ปี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 


หลังพิจารณาแล้วเห็นว่า คำร้องดังกล่าวไม่ใช่การขอให้พิจารณาว่า บทบัญญัติของกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามที่พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 2560 มาตรา23(1) กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

แต่เป็นเรื่องของคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่รัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ให้กกต.หรือ ส.ส.จำนวน 1ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เข้าชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ 


จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระอื่น ที่พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา 37(4) กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณา 

 

โดยขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยและมีหนังสือแจ้งผู้ร้อง