svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“พรรคเศรษฐกิจไทย”ล้างไพ่ใหม่ 15 กก.บห.ลาออก บีบพ้นสภาพยกชุด

24 พฤษภาคม 2565

“บุญสิงห์” นำทีมกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย รวม 15 คน ยื่นลาออกต่อกกต. ส่งผลพ้นสภาพยกชุด 22 คน เปิดทางล้างไพ่ใหม่ ยุติขัดแย้งในพรรค พร้อมประชุมปรับโครงสร้างใหม่ ภายใน 45 วัน

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทย ในฐานะกรรมการบริหาร(กก.บห.) พรรคเศรษฐกิจไทย เปิดเผยว่า หลังจากได้เกิดข่าวความขัดแย้งขึ้นภายในพรรค ที่ปรากฏต่อสื่อมวลชน ทางกรรมการบริหารพรรคจำนวน 15 คน ได้ยื่นหนังสือลาออก ลงวันที่ 24 พ.ค.2565 ต่อนายทะเบียนพรรคการมือง และนำรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับทราบแล้วนั้น


จะส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคใหม่ เพื่อให้กรรมการบริหารชุดใหม่ที่มีความรัก ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ทำให้พรรคมีความเข้มแข็ง ไปสู่จุดมุ่งหมายได้ และทุกท่านจะร่วมมือกันทำงาน และขับเคลื่อนนโยบายพรรค ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน พรรคของเราจะมีความเป็นปึกแผ่น และเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป

“ผมเองเห็นว่าเมื่อใครมีปัญหา ก็ควรหันมาพูดจากันในพรรคก่อน ไม่ควรนำไปพูดข้างนอกพรรค ทำให้เกิดสร้างความเข้าใจผิดภายนอก ส่งผลกระทบต่อพรรค แบบนี้ไม่สามารถขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันต่อไปได้ ซึ่งเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งจึงได้ตัดสินใจยุติปัญหาดังกล่าว”

                               “พรรคเศรษฐกิจไทย”ล้างไพ่ใหม่ 15 กก.บห.ลาออก บีบพ้นสภาพยกชุด    15 กรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทยลาออก

นายบุญสิงห์ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย มีจำนวน 22 คน เมื่อยื่นลาออกครึ่งหนึ่ง หรือจำนวน 12 คน ถือว่าพ้นสภาพกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดแล้ว และหลังจากนี้ ทางพรรคจะจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ ภายใน 45 วันตามกรอบข้อบังคับของพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อจะให้พรรคสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนดำเนินงานได้ตามปกติต่อไป

“เรามีความเข้าใจที่ตรงกันว่า เมื่อพรรคมีปัญหา ก็จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพราะปัญหาต่างๆ ไม่ใช่อุปสรรคทำให้ท้อถอย หากแต่เป็นพลังให้พรรคมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และพรรคจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อประเทศชาติ และประชาชน ตามจุดยืนของพรรคที่ได้ประกาศไว้" นายบุญสิงห์ ระบุ