"ชัชชาติ" สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

22 พ.ค. 2565 | 19:15 น.

ผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 2565 "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ทำสถิติใหม่ได้คะแนนสูงกว่าที่ "ม.ร.ว.สุขุมพันธ์" เคยทำไว้เมื่อปี 2556 ขึ้นแท่น ว่าที่ผู้ว่า กทม.ที่มีคะแนนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ หลัง กทม. รายงานผลการนับคะแนนครบ 100% เมื่อเวลาประมาณ 00.45 น.

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 11 ถูกจับตาเป็นพิเศษเพราะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ครั้งแรกในรอบ 9 ปี 2 เดือน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯกทม.มากถึง 31 คน เป็นผู้สมัครชาย 25 คน และผู้สมัครหญิงอีก 6 คน 

 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร สรุปผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. (อย่างไม่เป็นทางการ) เมื่อเวลา 00.45 โดยนับคะแนนครบ 100% จากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,817 หน่วย มีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดของหน่วยที่นับแล้ว 4,402,261 คน ผู้มาใช้สิทธิของหน่วยที่นับแล้ว 2,673,696 คน คิดเป็นร้อยละผู้มาใช้สิทธิต่อจำนวนผู้มีสิทธิ 60.7% ปรากฎผล ดังนี้

อันดับ 1 เบอร์ 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สมัครในนามอิสระ 1,386,769 คะแนน

อันดับ 2 เบอร์ 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 254,723 คะแนน

อันดับ 3 เบอร์ 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกล 253,938 คะแนน

อันดับ 4 เบอร์ 3 นายสกลธี ภัททิยกุล สมัครในนามอิสระ 230,534 คะแนน

อันดับ 5 เบอร์ 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง สมัครในนามอิสระ 214,805 คะแนน

 

\"ชัชชาติ\" สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

จากผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งที่ 11 นี้ ทำให้นายชัชชาติ กลายเป็นว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ที่สร้างประวัติศาสตร์ทำคะแนนได้สูงกว่า "ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร" จากพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เมื่อปี 2556 ที่กวาดคะแนนมาได้ 1,256,349 คะแนน 

 

สำหรับสถิติเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 10 ครั้งที่ผ่านมา

 • ครั้งที่ 1 ปี 2518 นายธรรมนูญ เทียนเงิน พรรคประชาธิปัตย์ 99,247 คะแนน
 • ครั้งที่ 2 ปี 2528 พล.ต.จำลอง ศรีเมือง อิสระ (กลุ่มรวมพลัง) 408,237 คะแนน
 • ครั้งที่ 3 ปี 2533 พล.ต.จำลอง ศรีเมือง พรรคพลังธรรม 703,672 คะแนน
 • ครั้งที่ 4 ปี 2535 ร.อ.กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา อิสระ 363,668 คะแนน
 • ครั้งที่ 5 ปี 2539 นายพิจิตต รัตตกุล อิสระ (กลุ่มมดงาน) 768,994 คะแนน
 • ครั้งที่ 6 ปี 2543 นายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย 1,016,096 คะแนน
 • ครั้งที่ 7 ปี 2547 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน พรรคประชาธิปัตย์ 911,441 คะแนน
 • ครั้งที่ 8 ปี 2551 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน พรรคประชาธิปัตย์ 991,018 คะแนน
 • ครั้งที่ 9 ปี 2552 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ 934,602 คะแนน
 • ครั้งที่ 10 ปี 2556 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ 1,256,349 คะแนน
 • ครั้งที่ 11 ปี 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในนามอิสระ 1,386,769 คะแนน 

 

ที่มา: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา