ผ่านโยบาย "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ว่าที่ผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ ประกาศทำเต็มที่

22 พฤษภาคม 2565

ผ่านโยบาย "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ว่าที่ผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ ประกาศทำเต็มที่ ชูนโยบาย 9 ดี 214 นโยบายย่อยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาจนเอาชนะใจคนกทม.ในศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 2565

ตามคาดหลังผลการคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.อย่างไม่เป็นทางการซึ่งปรากฎว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.หมายเลข 8 สังกัดในนามอิสระ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งขันรายอื่นแบบไม่เห็นฝุ่น ฐานเศรษฐกิจ พาไปทบทวนส่องนโยบายของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าฯกทม.คนล่าสุดกับเจ้าของสโลแกน "กรุงเทพฯเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน" กันอีกรอบ

 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ชัชชาติได้เปิดตัวลงสมัครอย่างเป็นทางการ ชูแคมเปญรณรงค์หาเสียง "กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน" กระทั่ง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นวันเปิดรับสมัครผู้ว่าฯ กทม.เขาได้ปั่นจักรยานจากบ้านพักมาถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. และจับสลากเป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ได้หมายเลข 8 ได้ประกาศชูนโยบาย "9ดี" มี 214 นโยบายย่อยที่จะพัฒนาแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครมาแข่งขันสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในครั้งนี้ ดังนี้

1.ปลอดภัยดี

 • สร้างแผนที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม จราจร และสาธารณภัย เชื่อว่า หากรู้ก่อนก็จะสามารถป้องกันได้
 • จัดตั้งศูนย์สั่งการให้มีความชัดเจนและคล่องตัว ในการรับมือสาธารณภัย
 • ให้พนักงาน กทม. ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุ ถนนพัง ไฟดับ ทางเท้าทรุด

 

2.เดินทางดี

 • ใช้ระบบจัดการจราจรอัจฉริยะ (ITMS) บริหารจราจรทั้งโครงข่ายเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร
 • พัฒนารถสาธารณะทั้งระบบ เพื่อรถสายหลักและรอง (Trunk and Feeder) ให้มีราคาถูกและเป็นราคาเดียว
 • หารือเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพื่อลดรายจ่ายประชาชน
 • พัฒนาทางเดินเท้าให้มีคุณภาพ

3.สุขภาพดี

 • เชื่อมโยงประวัติคนไข้ภายในสถานพยาบาลของกรุงเทพฯ เพื่อการส่งต่อและดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึง
 • เพิ่มการรักษา-ทรัพยากรในศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)
 • จัดทำโครงการหมอถึงบ้านผ่าน Telemedicine
 • เพิ่มพื้นที่ออกกำลังกาย พัฒนาลานกีฬาต้นแบบ 180 แขวง 180 ลาน ภายใน 100 วันแรก

 

4.สร้างสรรค์ดี

 • เปลี่ยนศาลาว่าการ กทม. เดิม เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองและพื้นที่สาธารณะ
 • สร้าง Open Art Map and Calendar ให้ประชาชนปักหมุดกิจกรรมเพื่อตามเสพงานศิลป์ได้ทั่วกรุง
 • จัดทำฐานข้อมูลรวมพื้นที่ของรัฐและเอกชนให้ประชาชนเลือกใช้จัดกิจกรรม

 

5.สิ่งแวดล้อมดี

 • วางโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เป็นกำแพงกรองฝุ่นตามธรรมชาติ
 • ดูแลด้วยการจัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต
 • เดินหน้าโครงการตรวจจับรถปล่อยควันดำเชิงรุกจากต้นทาง เช่น สถานีรถโดยสาร และไซต์ก่อสร้าง
 • จัดทำโครงการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง มุ่งเป้าองค์กร

 

6.โครงสร้างดี

 • วางแผนต้นแบบเมืองใหม่ (ชานเมือง)
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • กระจายแหล่งงาน
 • ลดการกระจุกตัวในเขตเมือง
 • จัดตั้งโครงการลอกท่อ คูคลอง
 • ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพสูง
 • ลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม
 • หาพื้นที่รับน้ำธรรมชาติ

 

7.บริหารจัดการดี

 • พัฒนาระบบการขออนุญาตจาก กทม. ให้ประชาชนตรวจสอบและติดตามได้
 • ทบทวนข้อบัญญัติ กทม. ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
 • จัดสรรงบประมาณบริหารกรุงเทพฯ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participatory Budgeting)
 • เปิดให้ประชาชนร่วมประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ ได้

 

8.เรียนดี

 • เปิดโรงเรียน กทม. ให้สามารถไปเล่นหรือเรียนได้ในวันหยุด
 • ขยายเวลาโรงเรียนให้สอดคล้องกับเวลางานของผู้ปกครอง มีครูเฝ้า
 • มีกิจกรรมสร้างสรรค์จากวิทยากรทั้งในและนอก
 • เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
 • ใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานในโรงเรียนสังกัด กทม. พร้อมสำหรับทักษะที่จำเป็นในอนาคต

 

9.เศรษฐกิจดี

 • ปั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั่วกรุงเทพฯ 12 เทศกาลตลอดปี
 • ชูอัตลักษณ์ย่านต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • ยกระดับผู้ค้าแผงลอยให้มีความยั่งยืน
 • เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงิน
 • ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี และจัดหาสถานที่ค้าขาย
 • จัดทำโครงการสร้างแบรนด์ Made in Bangkok (MIB)
 • คัดเลือกและพัฒนาสินค้าจากผู้ผลิตในกรุงเทพฯ
 • โปรโมตและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ไปสู่ตลาด E-Commerce ขนาดใหญ่

 

คลิกอ่านรายละเอียดนโยบายนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ทั้งหมดได้ที่นี่ https://www.chadchart.com