ประวัติ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่ากทม. อาสาปั้นกรุงเทพเมืองน่าอยู่ 

22 พฤษภาคม 2565

เปิดประวัติ-ส่องผลงาน "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.คนล่าสุด ตามคาดคว้าชัยคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งกับสโลแกนหาเสียงที่ว่า "กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน" 

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 อย่างไม่เป็นทางการหลังปิดหีบการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ล่าสุด ปรากฎว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เบอร์ 8 ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ มีคะแนนนำโด่งจากผู้สมัครฯรายอื่นแบบทิ้งห่างซึ่งก็เป็นไปตามผลการสำรวจความคิดเห็นของหลายสำนักที่ทำผลสำรวจไว้ก่อนหน้านี้

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีชื่อเล่นว่า "ทริป" เป็นนักการเมืองและวิศวกรชาวไทย และ "บุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี" ฉายาที่เหล่าแฟนคลับตั้งให้ ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รวมถึงเป็นคนที่สนิทสนมกับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยที่เขาเคยเป็นสมาชิกก่อนหน้านี้ด้วย

 

ชีวิตครอบครัวของชัชชาติ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นบุตรของพล.ต.อ.เสน่ห์ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) กับจิตต์จรุง สิทธิพันธุ์ (สกุลเดิม: กุลละวณิชย์) มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา สองคน คือ ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ - อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ - กรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2562-2564 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ทัวร์-พี่ฝาแฝด) นายชัชชาติ สมรสกับ ปิยดา อัศวฤทธิภูมิ พนักงานการบินไทย มีบุตรชายหนึ่งคน

 

ประวัติการศึกษา

 • ระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2530

ประวัติการทำงาน

 • เป็นวิศวกรโครงสร้างในบริษัทเอกชน
 • ปี พ.ศ. 2538 เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2548-2555 เป็นผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • ปี 2551 - ม.ค.2555 เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • กรรมการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • CEO บริษัท Qhouse
 • เป็นที่ปรึกษากระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 2 และรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช
 • ในเดือนมกราคม 2555 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 • ระหว่างเดือนตุลาคม 2555-2557 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 • ระหว่างเดือนสิงหาคม -ธันวาคม 2557 เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ -ปี 2558 - 2561 เป็ยนกรรมการ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์[
 • วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน[แต่ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งกรรมการในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560
 • ปี 2562 ประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ในนามผู้สมัครอิสระ

 

เส้นทางการเข้าสู่แวดวงการเมือง

ชัชชาติ ในฐานะนักวิชาการ ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยงานและให้คำปรึกษาแก่กระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลทักษิณ 2 และรัฐบาลสมัคร โดยที่ไม่ได้มีตำแหน่งใด ๆ กระทั่งปี 2555 ได้รับการทาบทามจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ ขณะนั้น ให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยนายชัชชาติตอบตกลงเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในเดือนมกราคม พ.ศ.2555

 

ช่วงแรกในตำแหน่งรัฐมนตรี ชัชชาติเป็นรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จักมากที่สุด กระทั่ง การปรับคณะรัฐมนตรีในเวลาต่อมา ชัชชาติได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ในฐานะรัฐมนตรีคมนาคม ถือ เป็นบุคคลระดับหัวกะทิของรัฐบาลในด้านการวางยุทธศาสตร์ของประเทศ

 

นโยบายของนายชัชชาตินั้นให้ความสำคัญกับการขนส่งระบบรางเป็นพิเศษ ชัชชาติได้รับการกล่าวถึงในฐานะรัฐมนตรี "ดูโอเศรษฐกิจ" ของรัฐบาลคู่กับ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และเป็น "ดูโอระบบราง" คู่กับ นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟฯ

 

ผลงานในช่วงที่เป็นรัฐมนตรี

 • การแก้แบบสถานีกลางบางซื่อให้รองรับรถไฟความเร็วสูง
 • การแก้แบบสายสีแดงเข้มจาก 3 ทางเป็น 4 ทาง
 • การจัดซื้อจัดขบวนรถด่วนพิเศษ CNR จำนวน 8 ขบวน
 • การเปลี่ยนรางรถไฟในภาคเหนือตอนบนทั้งหมด
 • ให้ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไปนั่งรถเมล์มาทำงานแล้วรายงานปัญหา

 

สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.2565

เมื่อปี พ.ศ. 2562 ชัชชาติประกาศว่า เขาตั้งใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระ โดยเน้นนโยบายด้านคน ระบบเส้นเลือดฝอย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ

 

กระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ชัชชาติได้เปิดตัวลงสมัครอย่างเป็นทางการใช้ชื่อการรณรงค์หาเสียงว่า "กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน" โดยมีนโยบายสำคัญ อาทิ การสร้างเครือข่ายแผนที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม พัฒนาระบบขนส่งมวลชน สร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งศิลปะและการเรียนรู้ เป็นต้น

 

ต่อมาในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นวันเปิดรับสมัครผู้ว่าฯ กทม. นายชัชชาติได้ปั่นจักรยานจากบ้านพักมาถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. และจับสลากได้หมายเลข 8