เลือกตั้งผู้ว่ากทม กี่โมง หมดสิทธิ์เวลาไหน เช็กหน่วยเลือกตั้งคลิกที่นี่

21 พ.ค. 2565 | 13:52 น.

เลือกตั้งผู้ว่ากทม กี่โมง หมดสิทธิ์เวลาไหน เช็กหน่วยเลือกตั้งคลิกที่นี่ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลวิธีการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้ให้แล้ว พร้อมข้อห้าม

เลือกตั้งผู้ว่ากทมกี่โมง เป็นคำถามที่กำลังได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์ หลังจากในวันพรุ่งนี้ 22 พ.ค. 65 จะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

 

"ฐานเศรษฐกิจ" ดำเนินการสืบค้นข้อมูล เพื่อหาคำตอบคลายข้อสงสัย

 

เลือกตั้งผู้ว่ากทม. สามารถไปใช้ไปใช้สิทธิได้ ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น.

 

สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. และ ส.ก.นั้น สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ตามหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านที่มีการระบุไว้ โดยจะมีการส่งจดหมายจากทางการมาที่บ้านว่าให้ไปใช้สิทธิ์ที่ไหน 

 

ทั้งนี้ สามารถเช็กหน่วยเลือกตั้งที่ต้องไปออนไลน์ได้คลิกที่นี่ 

 

อย่างไรก็ดี ผู้ที่จะไปใช้สิทธิให้เตรียมเอกสารยืนยันตัวตนที่รัฐออกให้ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต (บัตรประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้)
 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้บัตรเลือกตั้งมี 2 ใบ โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้ง ผู้ว่ากทม. 1 ใบ และเลือกตั้ง ส.ก. 1 ใบ 

 

โดยแบ่งบัตรออกเป็น 2 สีดังนี้

 

 • บัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. สีน้ำตาล
 • บัตรเลือกตั้ง ส.ก. สีชมพู

 

อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีข้อห้ามตามกฎหมายที่ห้ามฝ่าฝืนเป็นอันขาด ไม่เช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย มีทั้งหมด 11 ข้อ ดังนี้

 

 • ห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน หรือพยายามออกเสียงลงคะแนน

 

 • ห้ามจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งของตนเองชำรุด เสียหายหรือทำให้เป็นบัตรเสีย หรือพยายามทำให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้

 

เลือกตั้งผู้ว่ากทม กี่โมง หมดสิทธิ์เวลาไหน

 

 • ห้ามผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง
 • ห้ามจัดหรือเล่นการพนันที่มีเดิมพันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง

 

 • ห้ามหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีใดก็ตาม แม้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

 

 • ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

 

 • ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง

 

 • ห้ามเรียก รับ หรือยอมรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด

 

 • ห้ามทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือเพื่อแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 

 • ห้ามจงใจทำเครื่องหมายอื่น หรือเขียนข้อความใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนนเสียง

 

 • ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ ที่สำคัญ อย่าโพสต์โซเชียลว่าเลือกใครก่อนเวลาปิดหีบเลือกตั้ง เพราะอาจเข้าข่ายหาเสียง , จงใจชักจูงให้ผู้อื่นไปเลือก หรือทุจริต