บัตรประชาชนหมดอายุ "เลือกตั้งผู้ว่ากทม. 2565" ได้ไหม ที่นี่มีคำตอบ

20 พ.ค. 2565 | 07:50 น.

เลือกตั้งผู้ว่ากทม. 2565 บัตรประชาชนหมดอายุเลือกตั้งได้ไหม บัตรประชาชนหาย-หาบัตรไม่เจอ ต้องทำอย่างไร ใช้อะไรแทนได้ เช็คก่อนกา 22 พ.ค.65

ใกล้ถึงวันหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 กันแล้ว สำหรับผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งหลายคนยังมีข้อสงสัยอีกหลายเรื่อง และหนึ่งในข้อกังขาที่น่าสนใจและถูกตั้งเป็นคำถามเกือบทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้ง นั่นก็คือ เมื่อถึงวันเลือกตั้งแล้วหยิบบัตรประชาชนขึ้นมาแล้วพบว่า "บัตรประชาชนหมดอายุ-บัตรหาย -หาบัตรไม่เจอ" ในวันที่ต้องเดินทางไปหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งซึ่งไม่สะดวกเดินทางไปทำใหม่ในวันนั้น ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้บัตรหมดอายุ หรือ ใช้เอกสารอะไรแทนเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้บ้างหรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ

 

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ยืนยันว่า ผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสามารถใช้บัตรประชาชนที่หมดอายุได้ และกรณีที่บัตรหายในวันเลือกตั้งก็สามารถใช้เอกสารอื่น ๆ แทนบัตรเลือกตั้งได้เช่นกัน 

หลักฐานที่ใช้เเสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก. 2565 

 

 • บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

 

 • บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน

 

 • บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 • ใบขับขี่

 

 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ

การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน

การเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร

 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ที่ว่าการกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานเขต ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง

การเลือกตั้งเมืองพัทยา

 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ที่ว่าการเมืองพัทยา ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง
   

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน

 • ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน

 

ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

1.เว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

2.ผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote ได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

iOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote

 

วันเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง 

 • วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

 

บัตรประชาชนหมดอายุ \"เลือกตั้งผู้ว่ากทม. 2565\" ได้ไหม ที่นี่มีคำตอบ