svasdssvasds

“นิพนธ์”นำทีมเร่งฟื้นฟูคลองสำโรงสงขลาแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-น้ำเน่าเสีย

12 พ.ค. 2565 เวลา 7:01 น. 45

“นิพนธ์” นำทีมองค์การจัดการน้ำเสีย-โยธา-อปท.เร่งฟื้นฟูคลองสำโรงสงขลา ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเมืองสงขลาและน้ำเน่าเสีย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ ผู้ตรวจกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานประธานรัฐสภา นายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศบาลมนตรีนครสงขลา นายธนรัตน์ ตุละธน รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พมจ.จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานข้อมูล ณ บริเวณสะพานแยกสำโรง 

                 “นิพนธ์”นำทีมเร่งฟื้นฟูคลองสำโรงสงขลาแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-น้ำเน่าเสีย    “นิพนธ์”นำทีมเร่งฟื้นฟูคลองสำโรงสงขลาแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-น้ำเน่าเสีย

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาคลองสำโรง ในการที่จะหาแนวทางแก้ไขเพื่อฟื้นฟูคลองสำโรง ให้มีความสะอาด มีศักยภาพในการระบายน้ำให้ได้ดีขึ้น 

จากการสำรวจพบว่า คลองมีปัญหาตื้นเขิน คันคลองบางช่วงมีระดับต่ำและมีผู้อาศัยอยู่บริเวณแนวคลองสำโรงอย่างหนาแน่น ซึ่งส่งผลต่อการระบายน้ำ ทั้งยังมีขยะและสิ่งปฏิกูลจำนวนมากที่ถูกนำมาทิ้งลงคลอง จนทำให้น้ำมีคุณภาพต่ำ มีสีดำ เน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งรมช.มหาดไทยได้มอบหมายให้ทางองค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.) หาแนวทางแก้ไขปัญหาคลองสำโรงให้ได้ เพราะเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน 

                                                      “นิพนธ์”นำทีมเร่งฟื้นฟูคลองสำโรงสงขลาแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-น้ำเน่าเสีย    “นิพนธ์”นำทีมเร่งฟื้นฟูคลองสำโรงสงขลาแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-น้ำเน่าเสีย

สำหรับคลองสำโรง เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างเทศบาลนครสงขลา กับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นเส้นทางสัญจรมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเชื่อมระหว่างทะเลอ่าวไทย กับ ทะเลสาบสงขลา และเมื่อมีชุมชนมากขึ้น เส้นทางแห่งนี้ก็เริ่มมีปัญหาในเขตชุมชน จึงต้องมีการวางแผนเรื่องการบำบัดน้ำเสีย ควบคู่ไปกันไป

ทั้งนี้ ผอ.องค์การจัดการน้ำเสีย ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย ระยะที่ 1 เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยจะเป็นการรวมน้ำเสียซึ่งปัจจุบันถูกระบายลงสู่คลองสำโรงโดยตรงเป็นปริมาณมาก เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนดไว้ 

                                               

โครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง รวมทั้งบรรเทาปัญหาด้านความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในชุมชนริมคลองสำโรงอย่างเป็นระบบได้อย่างยั่งยืน

 

ต่อจากนั้น รมช.มหาดไทยได้ลงเรือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณคลองสำโรงอย่างใกล้ชิดบริเวณ ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 2  พร้อมทั้ง ร่วมปล่อยจุลินทรีย์ชนิดน้ำ เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย และลดการเกิดกลิ่นจากน้ำขังในคลองสำโรง

                           “นิพนธ์”นำทีมเร่งฟื้นฟูคลองสำโรงสงขลาแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-น้ำเน่าเสีย

รมช.มหาดไทย กล่าวว่า วันนี้ได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสำรวจคลองสำโรง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานาน โดยการดำเนินการแก้ไขนั้น จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังในเมืองสงขลา และแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสำโรง 

 

ในส่วนของกรมโยธาฯ เองก็ได้ทำเขื่อนป้องกันการกัดเซาะไว้ระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งวันนี้ได้รับการยืนยันจากรองนายกเทศบาลเมืองเขารูปช้างว่า จะสามารถเคลียเรื่องพื้นที่ได้แล้วเสร็จ ถ้าสามารถเคลียเรื่องพื้นที่ได้ กรมโยธาธิการและผังเมืองก็สามารถตั้งงบประมาณต่อเนื่องจากโครงการเก่าที่สำเร็จไปแล้วได้ 

                               “นิพนธ์”นำทีมเร่งฟื้นฟูคลองสำโรงสงขลาแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-น้ำเน่าเสีย

และเนื่องจากก่อนหน้านี้มีปัญหาในเรื่องของที่ดิน ซึ่งถ้าเทศบาลเมืองเขารูปช้างสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ก็จะสามารถหางบประมาณมาทำการต่อไป อันนี้นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกาย และยังเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายตลิ่ง ควบคู่ไปกับการทำท่อระบายน้ำเสีย เพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงไปในคลองสำโรง
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง