svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พรรคไทยสร้างไทยเสนอตัวเป็นทางเลือกใหม่ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

29 เมษายน 2565

“พรรคไทยสร้างไทย”เสนอตัวเป็นทางเลือกใหม่ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ก้าวข้ามความขัดแย้ง เพื่อให้ประเทศไทยลุกขึ้นมายืนอย่างสง่างามบนเวทีโลกได้อีกครั้ง

ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วย นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ และคณะ เข้าพบเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ท่าน Allan McKinnon และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสอำลาพ้นจากตำแหน่งและร่วมแลกเปลี่ยนนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ และสมาชิกสภากรุงเทพฯ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งใหญ่ระดับชาติต่อไป

 

ดร.โภคิน กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานจนครบรอบ 70 ปี การค้าระหว่างสองประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยท่านเอกอัครราชทูต McKinnon เห็นว่าการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 ของประเทศไทยจะส่งต่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้น 

ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่าน Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) และการที่นักเรียนไทยจะกลับเข้าไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งก่อนโควิด-19 มีสูงถึง 20,000 กว่าคน 

                                        ดร.โภคิน พลกุล พร้อมด้วยนายต่อพงษ์ ไชยสาส์น และคณะ เข้าพบเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

พรรคไทยสร้างไทยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงนโยบายการดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่ ซึ่งเริ่มจากการดูแลมารดาที่คลอดบุตร สวัสดิการสำหรับเด็กแรกเกิด การจ้างงาน การสนับสนุนให้คนตัวเล็กสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกองทุนเครดิตประชาชนและกองทุนต่างๆ การแขวนกฎหมายที่ขัดขวางการทำมาหากิน เช่น การขออนุญาตเปิดร้านอาหารที่ซับซ้อน การรักษาพยาบาลที่ทั่วถึง และบำนาญประชาชน 3,000 บาท 

นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทยยังเสนอทิศทางของประเทศไทยให้เน้นส่งเสริมจุดแข็งที่สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ ได้แก่ ด้านอาหาร สุขภาพ การท่องเที่ยว การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคและโลก โดยบางนโยบายได้เสนอในระดับผู้ว่ากรุงเทพฯ ผ่านทาง น.ต. ศิธา ทิวารี ตามหลักการปลดปล่อย (Liberate) และเพิ่มพลัง (Empower) คนตัวเล็ก 


ท่านเอกอัครราชทูต McKinnon ยังได้กล่าวขอบ คุณนางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการ ศูนย์นโยบาย พรรคไทยสร้างไทย ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการของงานเสวนาออนไลน์ Southeast Asia Dialogue for Women ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของประเทศออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีผู้นำหญิงจากรัฐบาลต่างๆ และภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมเสวนาเป็นจำนวนมาก 

 

“ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาใหญ่ 2 ปัญหาหลัก คือ ปัญหาเศรษฐกิจที่ยิ่งแย่ลงเพราะสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาความขัดแย้งที่มีมายาวนาน พรรคไทยสร้างไทยจึงอาสาเป็นตัวเลือกที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือคนตัวเล็ก และเป็นทางเลือกใหม่ก้าวข้ามความขัดแย้ง เพื่อให้ประเทศไทยลุกขึ้นมายืนอย่างสง่างามบนเวทีโลกได้” ดร.โภคิน กล่าว