สภาอาชีพเกษตรกร ร้อง “ธรรมนัส” ช่วยดันจ่ายเยียวยาผู้ปลูกลำไยไร่ละ 2 พัน

28 เม.ย. 2565 | 10:55 น.

สภาอาชีพเกษตรกร นำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ยื่นหนังสือถึงพรรคเศรษฐกิจไทย เสนอผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ลำไย -โครงการสามเหลี่ยมลำไยทองคำ ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และลำพูน ช่วยเหลือเงินเยียวยาลำไย 2,000 บาทต่อไร่

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน (28 เม.ย.) ณ ที่ทำการพรรคเศรษฐกิจไทย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย ได้รับการมอบหมายจาก พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรคฯ รับหนังสือจากนายมานพ จินะนา ประธานสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.) พร้อมคณะ ภายใต้การประสานงานจากนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มผู้ปลูกลำไย ทั้ง 33 จังหวัดทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ สภาอาชีพเกษตรกร ได้ยื่นหนังสือขอให้ทางพรรคเศรษฐกิจไทย พิจารณาช่วยเหลือสนับสนุน 3 ข้อสำคัญได้แก่ 1. เสนอร่าง พ.ร.บ.ลำไย 2. เสนอโครงการสามเหลี่ยมลำไยทองคำ ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่และลำพูน และ 3. ขอให้ผลักดันช่วยเหลือเงินเยียวยาลำไย 2,000 บาทต่อไร่ แบบปี 2564

 

นายมานพฯ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ลำไย ถือว่ามีส่วนสำคัญมาก จะช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ปลูกลำไยทั่วประเทศต่อไป ทางกลุ่มผู้ปลูกลำไย ทั้ง 33 จังหวัดทั้งประเทศ ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคในสิ่งจำเป็นของกระบวนการผลิตลำไยคุณภาพ ตลอดถึงการตลาดต่างประเทศที่กระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกลำไยโดยตรง จึงได้ลงมติและมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ต้องรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวสวนลำไย ในด้านการผลิตและจำหน่ายจัดระบบและควบคุมการผลิตและจำหน่ายลำไย และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากลำไยของชาวสวนลำไย

 

สภาอาชีพเกษตรกร ร้อง “ธรรมนัส” ช่วยดันจ่ายเยียวยาผู้ปลูกลำไยไร่ละ 2 พัน

 

โดยให้ชาวสวนลำไยและเจ้าของโรงงานผู้รับซื้อและแปรรูป ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามาร่วมมือกับทางราชการตั้งแต่การผลิตลำไยไปจนถึงการจัดสรรเงินรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ระหว่างชาวสวนลำไยและเจ้าของโรงงานผู้รับซื้อลำไยและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้อุตสาหกรรมลำไยเติบโตโดยมีเสถียรภาพและเกิดความเป็นธรรมแก่ชาวสวนลำไย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ และมาร่วมนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ลำไย พ.ศ….ต่อพรรคเศรษฐกิจไทยเพื่อเป็นที่พึ่งพาของเกษตรกรให้พิจารณาสนับสนุนเป็นรูปธรรม

 

สภาอาชีพเกษตรกร ร้อง “ธรรมนัส” ช่วยดันจ่ายเยียวยาผู้ปลูกลำไยไร่ละ 2 พัน

 

ด้าน ร้อยเอกธรรมนัส  กล่าวว่า จะเร่งนำข้อเรียกร้องของสภาอาชีพเกษตรกร นำเสนอต่อ พลเอกวิชญ์ฯ เพื่อนำหารือในคณะกรรมการบริหารของพรรค ในการพิจารณาประสานช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งเรื่องเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย  โครงการสามเหลี่ยมลำไยทองคำ รวมถึงกรณีร่างพรบ.ลำไย เพื่อผลักดันให้มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป

 

“ได้ติดตาม เรื่องปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน  รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ส่งผลกระทบราคาตกต่ำ แต่ต้นทุน ปัจจัยการผลิตสูงขึ้น ได้ช่วยระดมรับซื้อลำไย ส่งกระจายไปมอบแจกจ่ายให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และอีกหลายจังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวน และหาช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้น  ครั้งนี้ ทางพรรคฯ ก็จะไม่ทอดทิ้ง หรือนิ่งเฉยในการช่วยแก้ไขปัญหาอย่างแน่นอน”ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว