svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กกต.ตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.“ไกรเดช บุนนาค”เหตุถือหุ้นสื่อ พ่วง 3 ส.ก.

11 เมษายน 2565

กกต.กทม.ประกาศตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.  “ไกรเดช บุนนาค” เหตุถือครองหุ้นสื่อทำขาดคุณสมบัติ  พร้อม ส.ก. 3 ราย ขณะที่ “สราวุธ เบญจกุล”อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม คุณสมบัติผ่านฉลุย แม้มีโทษผิดวินัยร้ายแรงถึงขขั้นให้ออกราชการติดตัว 

วันนี้ (11 เม.ย.65 ) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ผอ.กต.ทถ.กทม.) ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2/2565 โดยนายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ในที่ประชุมได้รายงานแจ้งการไม่รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) รวมจำนวน 4 ราย ได้แก่ 


1. นายไกรเดช บุนนาค ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 19 เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 50 (3) พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ “ไฮไลท์ บันเทิง” ซึ่งได้ยื่นจดแจ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2546 

2. นายอดิเทพ จาวลาห์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดุสิต หมายเลข 10 ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 49 (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปี 


3. นายพีรพล กนกวลัย ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท หมายเลข 7 เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 50 (3) พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 “เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ “ท่องธรรมชาติ” โดยได้ยื่นจดแจ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2537  


และ 4. นางสาวณัฐวีณ์ เปาชัย ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางนา หมายเลข 7 เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (20) เนื่องจากเป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ โดยไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) จะติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เขตพระนคร และสำนักงานเขต 50 เขต หรือรายละเอียดทางเว็บไซต์ สำนักงานปกครองและทะเบียน http://office2.bangkok.go.th/ard/ 


โดยผู้ที่ไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องให้รับสมัครรับเลือกตั้งและประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง พร้อมพยานหลักฐาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.จังหวัด) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ผอ.กต.ทถ.กทม.) ประกาศรายชื่อผู้สมัคร


อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า นายสราวุธ เบญจกุล อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้สมัครอิสระหมายเลข 28 จะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติในการลงสมัคร โดยจะได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ เนื่องจากคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (อนุ ก.ต.) มีมติเมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่า นายสราวุธ ผิดวินัยร้ายแรง เห็นควรลงโทษด้วยการให้ออกจากราชการ และอยู่ระหว่างขั้นตอนให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ลงมติอย่างเป็นทางการอีกครั้ง แต่ นายสราวุธ ได้ชิงลาออกก่อนนั้น 


ปรากฏว่า ในการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ในวันนี้ ปรากฏชื่อนายสราวุธ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการลงสมัครด้วย