'เลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.2565' ส่อง 6 เขตพื้นที่ ผู้สมัครคนไหน ยืนหนึ่ง?

10 เมษายน 2565

นับถอยหลัง 'เลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. 2565' วันที่ 22 พ.ค. ล่าสุด นิด้าโพล เปิดอันดับ ผู้สมัครผู้ว่ากทม. ที่ได้รับความนิยมสูงสุด พบ ชัชชาติ ยังนำโด่ง ขณะ 6 เขตพื้นที่ อัศวิน ,สุชัชวีร์ ตีคู่

10 เมษายน 2565 - สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ในรอบเกือบ 10 ปี ยังคงสร้างอุณหภูมิร้อนแรงทางการเมือง รายวัน โดยเฉพาะ ผลสำรวจ - คะแนนนิยม ในตัว ผู้สมัคร แต่ละคน ซึ่งจนถึงขณะนี้ ผู้สมัครอิสระ อย่าง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เบอร์ 8 ยังครองคะแนนสูงสุดในใจ คน กทม. 

นิด้าโพล ชัชชาติ ครองอันดับ 1 ผู้ว่า กทม.คนต่อไป 

ล่าสุดศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยแพร่ สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1” จากกลุ่มตัวอย่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต จำนวน 1,362 หน่วยตัวอย่าง

 

โดยพบว่า เมื่อถามถึงหัวข้อ : บุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 38.84 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) เพราะ เป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจในการทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 26.58 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 10.06 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) เพราะ เป็นคนมีประสบการณ์ บริหารงานเก่ง และสามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่อง 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.83 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาให้กรุงเทพฯ มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าต่างชาติได้ 
 • อันดับ 5 ร้อยละ 6.02 ระบุว่าเป็น นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 
 • อันดับ 6 ร้อยละ 2.94 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) 
 • อันดับ 7 ร้อยละ 2.28 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) เพราะ มีประสบการณ์ในการบริหารงาน และช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง 
 • อันดับ 8 ร้อยละ 2.06 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 • อันดับ 9 ร้อยละ 1.98 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์ ทำงานดี มีผลงาน และเป็นคนมีวิสัยทัศน์ 
 • อันดับ 10 ร้อยละ 1.47 ระบุว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย 
 • หมายเหตุ : ร้อยละ 0.94 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ) น.ส.วัชรี วรรณศรี (อิสระ) นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ) ดร.ศุภชัย ตันติคมน์ (อิสระ) ดร.ประยูร ครองยศ (อิสระ) นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ (อิสระ) และดร.ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ (อิสระ)  

'เลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.2565' ส่อง 6 เขตพื้นที่ ผู้สมัครคนไหน ยืนหนึ่ง?

6 เขตพื้นที่อยากเลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา กลุ่มตัวอย่าง ที่ตอบผลสำรวจโดยจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

 

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 39.88 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 22.15 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.39 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 10.13 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

 

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 38.79 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 28.88 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 9.05 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 7.33 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์(พรรคประชาธิปัตย์)

 

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 40.53 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 26.89 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 10.99 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 7.58 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร(พรรคก้าวไกล)

 

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก

 • อันดับ 1 ร้อยละ 38.30 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 27.66 ระบุว่า  ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 3 ร้อยละ 9.22 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.38 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 
 • อันดับ 4 ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

 

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

 • อันดับ 1 ร้อยละ 45.03 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 21.99 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 3 ร้อยละ 9.42 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 8.38 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

 

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 31.91 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 29.36 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 10.64 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 8.09 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

 

ผลสำรวจเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ฉบับเต็ม : คลิก นิด้าโพล