svasdssvasds

"กรณ์" แนะปฏิรูประบบราชการ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม-เทคโนโลยี

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
29 มี.ค. 2565 เวลา 0:59 น. 178

"กรณ์" แนะสร้างคนเข้าถึงเทคโนโลยี ฝึกระบบความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่ออัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตกรรม-ผู้ประกอบการ เสนอไอเดียระบบราชการอยู่ในโทรศัทพ์มือถือ

28 มีนาคม 2565  นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า แสดงวิสัยทัศน์งาน Nation Dinner Talk Thailand Future อนาคตประเทศไทย 2022 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ หัวข้อ "พรรคการเมืองใหญ่ จะพาประเทศไทยไปทางไหน" 

 

 นายกรณ์ ระบุว่า ปัจจุบันเราอยู่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤตินี้อาจไม่เหมือนในอดีตเพราะเป็นวิกฤตระดับประชาชน ซึ่งประชาชนวันนี้มีปัญหาเรื่องการทำมาหากิน มีรายได้น้อย สินค้าราคาแพง ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น และปัญหาของวิกฤติภาคประชาชนในครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะประชาชนคนยากคนจน แต่ชนชั้นกลางกำลังเดือดร้อนอย่างสาหัส  
 

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า

เราเคยมีความหวังว่าจะสร้างประเทศด้วยการเพิ่มชนชั้นกลาง เช่นเดียวกับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ก็รู้สึกว่าขาดความหวังและไม่มีโอกาสทางเศรษฐกิจ รวมถึงเกษตรกรที่วันนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนเรื่องผลผลิตและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โอกาสในการเข้าถึงการตลาดขาดการพัฒนา

 

ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา นอกจากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นจากวิกฤติโควิด19 แถมยังมาเจอวิกฤตของสงครามเข้ามาอีกด้วย

 
ทั้งนี้ มาตรการชุดความคิดนโยบายที่อิงกับความคิดในอดีตไม่สามารถที่จะใช้การได้อีกแล้ว ในอดีตเรานึกถึงปัจจัยการผลิตหลักอยู่ 4 ข้อ แต่วันนี้แค่4ปัจจัยไม่เพียงพอ เราต้องเปลี่ยนความคิดเราต้องเติมและอัดฉีดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ คือนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตกรรม หรือผู้ประกอบการ

 

โดยต้องสร้างนวัตกรรมด้วยการศึกษาที่ดีขึ้น ต้องมีบุคลากรที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ มีการฝึกในเรื่องของระบบความคิดเชิงนวัตกรรม

 
แต่ทุกอย่างจะไม่สามารถเป็นไปได้หากประเทศไทยยังคงไว้ซึ่งระบบราชการแบบเดิม และนี่เป็นสิ่งที่พรรคกล้าต้องการนำเสนอ เพราะหากสามารถทำได้ก็จะสามารถนำพาประชาชนและประเทศชาติให้หลุดพ้นจากความยากจนและสร้างโอกาสได้
 

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า

ดังนั้นจึงต้องนำระบบราชการทั้งหมดเข้าสู่ระบบดิจิตอล ทำให้ระบบราชการอยู่ในโทรศัทพ์มือถือ สิ่งที่จะตามมาคือประสิทธิภาพและต้นทุนที่ลดลง และนี่คือภารกิจที่สำคัญที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทย ให้มีโอกาสสำหรับประชาชนที่จะก้าวหน้าได้

 

ทั้งนี้หากเราสามารถทำได้ก็จะเป็นโอกาสของประเทศชาติ แต่การจะทำได้นั้นต้องพึ่งปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุด คือ ทัศนคติ Mindset และความตั้งใจ ถ้าเราเปลี่ยนทัศนคตินี้ได้ มีความมุ่งมั่น มีความชัดเจน ว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงในระบบราชการเพื่อปลดล็อกระบบเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนและประชาชน ประเทศไทยเราจะก้าวหน้าได้
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง