svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“นายกฯ” เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สนามบินเบตง 14 มี.ค.นี้

10 มีนาคม 2565

“นายกฯ"เป็นประธานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานเบตง 14 มี.ค.นี้ ด้วยสายการบินนกแอร์เส้นทางดอนเมือง–เบตง–ดอนเมือง พร้อมครม. และประชาชน

วันที่ 10 มี.ค.2565 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่าได้ร่วมหารือกับรองปลัดกระทรวงคมนาคม รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ในการเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ท่าอากาศยานเบตง อ.เบตง จ.ยะลา อย่างเป็นทางการ วันที่ 14 มี.ค.65

 

 เที่ยวบินปฐมฤกษ์ท่าอากาศยานเบตง จะมีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 14 มี.ค. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะร่วมเดินทางมาเป็นประธานในพิธีฯ โดยสายการบินนกแอร์เส้นทางดอนเมือง–เบตง–ดอนเมือง พร้อมคณะรัฐมนตรี และประชาชน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
 

ท่าอากาศยานเบตง

“การดำเนินการท่าอากาศยานเบตง เป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่มีนโยบายให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการคมนาคม ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น”


รายงานว่าท่าอากาศยานเบตงมีความพร้อมของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนความพร้อมของรันเวย์ ที่สามารถรองรับเครื่องบินได้ที่มีขนาดสูงสุด คือ ATR- 72 และเครื่องบิน Q-400 ที่มีความจุผู้โดยสารกว่า 80 ที่นั่ง

สายการบินนกแอร์ พร้อมให้บริการที่ท่าอากาศยานเบตง

ในการเตรียมให้บริการของสายการบินนกแอร์ ตามตารางจะทำการบิน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์คือ วันจันทร์ พุธ และศุกร์ เพื่อให้ อ.เบตง สามารถก้าวไปสู่เมืองท่องเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐานทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

 

ทั้งนี้ นายกฯพร้อมคณะรัฐมนตรีและประชาชน จะเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD6260 เส้นทางดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง