ดันเลื่อนวาระ กม.เลือกตั้งท้องถิ่น เชื่อทันหย่อนบัตรผู้ว่าฯกทม.-พัทยา

04 กุมภาพันธ์ 2565

"ปชป." ดันเลื่อนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมจี้ปลดล็อคนักการเมืองช่วยหาเสียงได้ ยันทุกพรรคการเมืองหนุน เชื่อทันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-พัทยา

วันที่ 4 ก.พ.65 ที่รัฐสภา นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่า จากที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้หารือในครม.ขอเลื่อนระเบียบวาระร่างพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...เพื่อให้ทันต่อการเลือกตั้งผู้ว่า ฯกทม.และเลือกตั้งเมืองพัทยา และได้มีการหารือกับทุกพรรคการเมืองซึ่งก็เห็นชอบด้วยที่จะให้เลื่อนญัตติดังกล่าวขึ้นมาพิจารณา ดังนั้น ในวันที่ 7 ก.พ. ซึ่งตนจะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาล เพื่อดำเนินการขอเลื่อนในที่ประชุมสภาฯ วันที่ 9 ก.พ.65

ดันเลื่อนวาระ กม.เลือกตั้งท้องถิ่น เชื่อทันหย่อนบัตรผู้ว่าฯกทม.-พัทยา

 

นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับเนื้อหาที่จะแก้ไข คือ มาตรา 34 ที่ปัจจุบันห้ามข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. สมาชิกท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หาเสียงให้กับผู้สมัครของพรรคการเมืองได้ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวย้อนแย้งกับการให้พรรคมีส่วนร่วมและรณรงค์หาเสียง

ดังนั้น จึงต้องแก้ไขให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถเข้าไปช่วยหาเสียงให้แก่ผู้สมัครของพรรคตนเองได้ แต่ต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม หากมีการกลั่นแกล้งหรือดำเนินการใดๆที่เป็นคุณหรือโทษ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือกกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทำนั้นได้