ภาพรวมการใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่ช่วงเช้าบรรยากาศคึกคัก

30 ม.ค. 2565 | 07:32 น.

บรรยากาศภาพรวมการเลือกตั้งช่อมเขตหลักสี่-จตุจักร ในช่วงเช้า มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิคึกคัก และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(30 ม.ค.65)  พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ประธาน กกต.เขตเลือกตั้งที่ 9 และผู้เกี่ยวข้อง ตรวจความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้ง รวมถึงติดตามบรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้ง #แขวงทุ่งสองห้อง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 20-30 ซอยแจ้งวัฒนะ10 แยก 1 และหน่วยเลือกตั้งที่ 31-35 อาคารสงเคราะห์ข้าราชการ กทม.หลักสี่

ภาพรวมการใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่ช่วงเช้าบรรยากาศคึกคัก

จากนั้น กกต.เขตเลือกตั้งที่ 9 ได้ร่วมกันตรวจการจัดการเลือกตั้งและการใช้สิทธิเลือกตั้ง #แขวงตลาดบางเขน ซึ่งเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยเลือกตั้งเดิม ได้แก่

หน่วยเลือกตั้งที่ 4-5 เต็นท์ในร้านบีบีจักรยาน ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 1

หน่วยเลือกตั้งที่ 10-18 สถานพักฟื้นคนชราบางเขน ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 2

หน่วยเลือกตั้งที่ 25-31 เต็นท์ในหมวดการทางหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต

ภาพรวมการใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่ช่วงเช้าบรรยากาศคึกคัก

บรรยากาศภาพรวมในช่วงเช้า มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิคึกคัก และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพรวมการใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่ช่วงเช้าบรรยากาศคึกคัก

ทั้งนี้ สำนักงานเชตหลักสี่ กทม. ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 9 ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้จนถึงเวลา 17.00 น.