เปิดคูหาเลือกตั้งซ่อมส.ส.กทม.หลักสี่ วาง 3 ขั้นตอนหย่อนบัตรยุค"โควิด-19"

30 มกราคม 2565

เปิดคูหาเลือกตั้งซ่อมเขต 9 หลักสี่-จตุจักรแล้ว คาดรู้ผลนับคะแนนไม่เป็นทางการใน 4 ทุ่ม คาดมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 60 % จากจำนวนผู้มีสิทธิ 167,161 คน  กกต.จัด 3 ขั้นตอนการหย่อนบัตรคุมโควิด-19 และ 3 ขั้นตอนปฎิบติ กรณีมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา

วันที่ 30 ม.ค. 65 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมส.ส. กทม. เขต 9 หลักสี่ -จตุจักร แทนนายสิระ เจนจาคะ อดีตส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ที่ถูกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิการเลือกตั้ง โดยเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น.
  

กกต.คาดว่า จะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ภายในเวลา 22.00 น. โดยคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่า60%

เปิดคูหาเลือกตั้งซ่อมส.ส.กทม.หลักสี่ วาง 3 ขั้นตอนหย่อนบัตรยุค"โควิด-19"

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสองเขตรวม 167,161 คน แบ่งเป็น เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง และแขวงตลาดบางเขน 122 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 83,712 คน เขตจตุจักร เฉพาะแขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม 158 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 83,449 คน
    

ด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ 800 นาย เข้าประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 280 หน่วย และมีชุดเคลื่อนที่เร็วทั้งระดับสถานีตำรวจและกองบังคับการ ในกรณีที่อาจจะมีเหตุความรุนแรงได้เตรียมตำรวจควบคุมฝูงชนไว้ 1 กองร้อย เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย

เนื่องจากอยู่สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 กกต.จัดการเลือกตั้งโดยกำหนด 3 ขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส. กทม. เขต 9 หลักสี่-จตุจักร(บางแขวง) ดังนี้

เปิดคูหาเลือกตั้งซ่อมส.ส.กทม.หลักสี่ วาง 3 ขั้นตอนหย่อนบัตรยุค"โควิด-19"

    และกรณีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีอุณหภูมิร่างการเกิน 37.5 องศา มี 3 ขั้นตอนการปฎิบัติ ดังนี้คือ   

เปิดคูหาเลือกตั้งซ่อมส.ส.กทม.หลักสี่ วาง 3 ขั้นตอนหย่อนบัตรยุค"โควิด-19"