svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ฝ่ายค้าน"ยื่นซักฟอกหลังปีใหม่ อ้างเร่งกม.ลูก 2 ฉบับก่อน

22 พฤศจิกายน 2564

พรรคร่วมฝ่ายค้าน เลื่อนยื่นญัตติอภิปรายทั่วไป ม.152 ไปหลังปีใหม่ อ้างเร่งจัดทำกฎหมายประกอบรธน.เสนอรัฐสภาสัปดาห์นี้ เตรียมสังสรรค์กระชับสัมพันธ์ พร้อมแถงผลการทำงาน 7 ธ.ค.

วันที่ 22 พ.ย.2564 ที่พรรคเพื่อไทย แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงรอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย  นพ.ชลน่าน แถลงภายหลังประชุมว่า ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีมติร่วมกันหลายเรื่อง ประกอบด้วย 1.ฝ่ายค้านได้รับหนังสือแจ้งจากพรรคเพื่อชาติ ถึงการประชุมใหญ่สามัญเพื่อปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค ได้นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งจะได้มีโอกาสประชุมร่วมกันในโอกาสต่อไป

 

2.ฝ่ายค้านเห็นถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ในสภาฯ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง เหนียวแน่น และเป็นเอกภาพ โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านจะจัดงานสานสัมพันธ์ร่วมกันในวันที่ 7 ธ.ค.โดยจะแถลงถึงผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา ประเมินบทบาทการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลช่วงที่ผ่านมา การทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต

"ฝ่ายค้าน"ยื่นซักฟอกหลังปีใหม่ อ้างเร่งกม.ลูก 2 ฉบับก่อน

 

3.การทำงานในสภาฯ ขอเรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาล ในฐานะเสียงข้างมากทำหน้าที่ให้ครบองค์ประชุม เพราะจากสถานการณ์การประชุมที่ผ่านมาที่สภาฯล่มเป็นประจำ ฝ่ายค้านในฐานะเสียงข้างน้อย เราพร้อมลงมติในเรื่องสำคัญ พร้อมทั้งจะกำหนดเรื่องที่เป็นประโยชน์ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถามสดหรือญัตติด่วนด้วยวาจา เพื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

 

4.หลังจากที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ฝ่ายค้านจะได้เร่งทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาโดยเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้ และเคารพเอกสิทธิ์ของทุกพรรคการเมือง เปิดโอกาสและให้สิทธิแต่ละพรรคสามารถเสนอกฎหมายในนามของพรรคตัวเอง พรรคเพื่อไทย ได้ยกร่างกฎหมายทั้งสองฉบับเสร็จแล้ว หากพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นจะร่วมลงชื่อกับร่างของพรรคเพื่อไทยก็ยินดี

 

5.การยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติที่จะยื่นญัตติหลังปีใหม่ หากยื่นในช่วงเวลานี้อาจไม่เหมาะสม เราจำเป็นต้องยื่นร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้รับการพิจารณาโดยเร่งด่วนก่อน คาดว่าจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ซึ่งแต่ละพรรคจะได้ไปดูข้อเท็จจริงต่างๆ ก่อนมานำเสนอเพื่อเขียนเป็นญัตติร่วมกันเป็นญัตติเดียวต่อไป

"ฝ่ายค้าน"ยื่นซักฟอกหลังปีใหม่ อ้างเร่งกม.ลูก 2 ฉบับก่อน

นายประเสริฐ กล่าวว่า การเสนอร่างพ.ร.ป. ทั้ง 2 ฉบับ เราอยากให้เกิดความชัดเจนในหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องไพรมารีโหวต ขณะนี้ยังมีข้อสงสัยในแนวทางการปฏฺิบัติ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะมีมาให้ความเข้าใจในเรื่องนี้ เห็นใจนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากเกิดสภาฯล่มบ่อยครั้ง และประธานในที่ประชุมใช้วิธีปิดสภาฯหนีโดยไม่มีการตรวจสอบองค์ประชุม ทำให้การพิจารณาเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชน หรือกฏหมายสำคัญหลายฉบับเกิดความล่าช้า ซึ่งส่งผลเสีย จึงอยากวิงวอนคนทุกฝ่ายในเรื่องนี้ดำเนินการในเรื่องการประชุม

 

นายชัยธวัช กล่าวว่า พรรคก้าวไกล ได้ร่างพ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับไว้แล้ว คงนำเข้าสู่พิจารณาที่ประชุม ส.ส. ในวันที่ 23 พ.ย. แต่คงบอกไม่ได้ว่าต่างจากพรรคอื่นอย่างไร เพราะยังไม่เห็นร่างของพรรคเพื่อไทย แต่แนวทางที่พรรคได้เคยหารือกันไว้ จะมีการเสนอแก้ไขนอกจากระบบการเลือกตั้ง ไม่ใช่แค่ระบบการเลือกตั้งหรือวิธีการนับเพียงอย่างเดียว แต่ระบบเลือกตั้งจะทำอย่างไรให้การเลือกตั้งมีความเสรี โปร่งใส เป็นธรรมมากขึ้น ส่วนพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง จะเสนอแก้ไขในหลักการ เพื่อส่งเสริมให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนที่เข้มแข็งขึ้น โดยหลักอยากให้พรรคการเมืองตั้งง่ายขึ้น ดำเนินการง่ายและถูกยุบยาก